top of page
Szukaj

Spotkanie autorskie


9 lutego Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy filia Óhegy zorganizowała w Domu Polskim

spotkanie autorskie z Konradem Sutarskim – poetą, inżynierem, znanym działaczem polonijnym,

autorem wielu książek. Na spotkaniu przedstawione zostały dwie najnowsze książki autora:

„Polska i Węgry w obronie chrześcijańskiej Europy” oraz „Stacje ludzkiego sprzeciwu” .

Sam autor wcześniej pisał: „… istotna jest dziś ponownie rola chrześcijańskiej Polski i chrześcijańskich

Węgier, w ścisłej współpracy ze sobą, jako nowej siły wiodącej, nowego przedchmurza Europy….dla

wspólnej obrony trwałych etycznych podstaw dalszego, godziwego istnienia narodów tego

kontynentu na ziemiach ich dziadów i pradziadów…”. Spotkanie poprowadził historyk Imre Molnár.

ความคิดเห็น


bottom of page