top of page
Szukaj

3 maja jest obchodzone zarówno jako święto Matki Bożej Królowej Polski jak i Konstytucji 3 maja. Z tej okazji w Kościele Polskim, który jest pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych była sprawowana Msza św. przez ks. proboszcza Krzysztofa Grzelaka SChr w intencji Ojczyzny. W Mszy św. uczestniczył chór „Camerata” z Wieliczki, który również dał koncert po mszy w Domu Polskim.

Natomiast Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha w Domu Polskim otworzyło kolejną wystawę „Poczet królów polskich” tym razem malarza związanego ze środowiskiem warszawskim Aleksandra Lassera. Portrety monarchów utrwalały w wyobraźni wielu generacji Polaków postacie i rysy twarzy królów polskich.

Artysta w celu najwierniejszego oddania rysów twarzy władców kopiował ich podobizny z kronik, drzeworytów i miniatur, monet, pieczęci, portretów, rzeźb i nagrobków. Ten poczet był wydany w 1860 roku w Warszawie, z objaśnieniami i tekstem historycznym posłużył również jako wzór do serii portretów władców polski namalowanych przez Jana Matejkę, które są powszechnie znane.

Trzeba zaznaczyć, że został wydany w okresie zaborów, aby dodać otuchy Polakom, aby pokazać, że naród polski mimo, że jest zniewolony to jest mocno zakorzeniony w historii Europy. Parafrazując Mikołaja Reja można by powiedzieć że „Polacy nie gęsi i swych królów mają”.

Wprowadzenie do otwarcia wystawy wygłosił dr Wojciech Kozłowski.

W uroczystościach obok Polonii i gości z Polski uczestniczył ambasador RP na Węgrzech Roman Kowalski wraz z Małżonką, Konsul Andrzej Kalinowski oraz Attache Obrony Wojskowej i Lotniczej RP płk Jan Kurdziałek.


bottom of page