NEA-NO-16-SZ-0682

NEA-NO-17-SZ-1737

NEMZ-KUL-16-0219

NEMZ-KUL-16-0507

NEMZ-CISZ-16-0149

NEMZ-CISZ-EPER-17-0178

NEMZ-KUL-EPER-17-0726

NEMZ-CISZ-18-0186

NEMZ-CISZ-19-0131

NEMZ-KUL-18-0593

NEMZ-KUL-18-0839

NEMZ-KUL-19-0530

NEMZ-KUL-19-0181

NEMZ-BER-20-180
NEMZ-N-19-0033
NEMZ-N-20-0019

© Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha

  • c-facebook