Relikwie św. Wojciecha wprowadzone do Kościoła Polskiego

23 kwietnia w dzień święta patrona Polski – św. Wojciecha delegacja zarządu Stowarzyszenia św. Wojciecha z proboszczem Polskiej Parafii Personalnej ks. Krzysztofem Grzelakiem na czele odebrała w Gnieźnie z rąk Prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka relikwie świętego podczas uroczystej mszy św. w Bazylice Prymasowskiej. Oprócz naszej parafii relikwie odebrało także 7 delegacji polskich. Prymas zachęcił, aby w parafiach kontynuowane było świadectwo wiary zapoczątkowane przez św. Wojciecha, głównie w intencji całej Ojczyzny.

Św. Wojciech pochodził z możnego rodu Sławnikowiców, biskup Pragi, benedyktyn, wreszcie misjonarz, został zamordowany 23 kwietnia 997 r. przez pogańskich Prusów podczas pracy misyjnej w praskim grodzie Chollin (dziś wieś Święty Gaj). Został on uderzony włócznią w serce. Ciału odcięto głowę i nabito na pal jako wyraz hańby. Głowę z pala zdjął potajemnie i przewiózł do Gniezna nieznany człowiek. Niedługo po tym Bolesław I Chrobry złotem wykupił resztę ciała Wojciecha i rozkazał pochować w Gnieźnie. W 999 r kanonizował go papież Sylwester II. i wówczas odbyło się uroczyste „podniesienie” i umieszczenie na ołtarzu głównym relikwii świętego. Zgodnie z powszechnym wówczas zwyczajem główną część relikwii zamurowano w ścianie katedry, a inne części, m.in. głowę i jedno ramię, umieszczono w bogatych relikwiarzach, które w dni uroczyste obnoszono w procesjach i wystawiano dla publicznej czci. Drugie ramię Bolesław Chrobry podarował Ottonowi III, który w 1000 r. pielgrzymował do grobu świętego podczas zjazdu gnieźnieńskiego. W tym czasie, w Gnieźnie założono metropolię arcybiskupią, której Wojciech został patronem. Św. Wojciech jest patronem Polski i Czech. Jego doczesne szczątki spoczywają w srebrnym relikwiarzu w Archikatedrze Gnieźnieńskiej.

Relikwie były często celem napadów rabunkowych na Gniezno – najbardziej znaną była wyprawa czeskiego księcia Brzetysława z 1038 roku. Miasto i okolice zostały spalone, a większa część relikwii wywieziona do Czech. O tej niezwykłej historii Gniezna i relikwii świętego dowiedzieliśmy się podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Gniezno, które także obchodziło w tym dniu święto patrona Miasta. Wcześniej naszą delegację przyjął zastępca prezydenta miasta Michał Powałowski. Spotkaliśmy się także z przedstawicielami zaprzyjaźnionego z nami Towarzystwa św. Wojciecha i ks. kan. Janem Kasprowiczem.

Natomiast 26 maja przed mszą św. odpustową relikwie zostały wprowadzone do naszego Kościoła Polskiego. Oprócz proboszcza ks. Krzysztofa Grzelaka w uroczystym wprowadzeniu uczestniczyli :o. Roman Majewski – paulin, oraz ks. Szymon Szolc z Imielina. Wśród gości obecni byli: ambasador RP - prof. Jerzy Snopek z małżonką, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie – Joanna Urbańska i rzecznik ds. polskich w parlamencie Węgier – Ewa Ronayné Slaba. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór polski „Harfa” z Imielina.

W kazaniu o. Roman podkreślił historyczną, polityczną i duchową rolę św. Wojciecha dla kształtowania Polski i jednoczącej się wówczas Europy. Z pobytem świętego na ziemiach polskich przypisuje się dwa wydarzenia : powstanie klasztoru benedyktyńskiego w Łęczycy oraz kluczowy dla rodzącej się wspólnoty polskiej „hymn narodowy” Bogurodzica. Śmierć męczennika miała rozgłos międzynarodowy. Cesarz Otton III wzniósł na jego cześć liczne kościoły m.in. w Rzymie, Akwizgranie, a jego wizyta w 1000 roku na Zjeździe Gnieźnieńskim przyczyniła się do uznania kościelno – państwowej suwerenności Polski, wówczas miasto Gniezno podniesiono do roli metropolii kościelnej. Fakt ten przyczynił się do umacniania państwowości polskiej o znaczeniu europejskim za czasów Bolesława Chrobrego.

Św. Wojciech odegrał także ważną rolę w zaszczepianiu chrześcijaństwa na Węgrzech. Wysyłał na Węgry misjonarzy, a  podczas pobytu na dworze króla św.Stefana podobno osobiście jego ochrzcił. Imieniem św. Wojciecha nazwana też została Bazylika w Ostrzyhomiu, w której także znajdują się relikwie świętego. 

Jako Polacy na Węgrzech jesteśmy dumni, że w naszym Polskim Kościele możemy czcić naszego patrona. Relikwie św. Wojciecha będą znajdowaŁy się obok relikwii św. Jana Pawła II oraz św. Kingi.

GALERIA

Please reload

Polecane Posty

LEGIONOWY SKARBCZYK

November 16, 2019

1/10
Please reload

Ostatnie posty

November 16, 2019

August 27, 2019

Please reload

Śledź nas
  • Facebook Basic Square

© Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha

  • c-facebook