Program „Uczenie się przez całe życie” - Grundtvig

28.9.2014

Program „Uczenie się przez całe życie” - Grundtvig

SpotkaniePartnerów (mobilności) projektu

Migracje- Integracja –Tożsamość – Europejska Kultura

 

 

Budapeszt, 26-29.09.2014.

 

Temat mobilności:  XX Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej

 

 

Termin mobilności:          26-29.10.2014

Miejsce:                           Budapeszt, Węgry

Organizacja goszcząca:  

Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha

 

Cele mobilności:

 

Zapoznanie się partnerów z formą organizacj kulturalnych imprez cyklicznych, systemem działalności   samorządów narodowości polskiej i organizacji cywilnych na Węgrzech oraz z charaktrem prowadzenia Domu Polskiego jako instytucji spełniającej rolę integratora Polonii Węgierskiej.

Poznanie dobrych pratyk dotyczących edukacji dorosłych poprzez imprezy kulturalne mające na celu zachowanie polskiej tożsamości.

 

Udział Partnerów:

 

W mobilności wzięli udział przedstawiciele siedmiu Partnerów projektu. Szczególna rola w przebiegu spotkania przypadla austriackiemu Stowarzyszeniu Passion Artists. Dzięki współpracy z partnerem austriackim doszło do zrealizowania występu młodych artystów scen wiedeńskich i polskich podczas XX. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej.

26-go września dla chętnych zorganizowano zwiedzanie Parlamentu Węgierskiego. Naszym przewodnikiem był historyk , dyplomata ,  znawca stosunków węgiersko-polskich, który w szczególny sposób przedstawił zażyłości 1000-letniej przyjaźni obu narodów. Budynek Parlamentu Węgierskiego jest świetnym przykładem wspólnej historii Polski i Węgier, wiele elementów architektury, fresków itp. zawiera nawiązania do polskich symboli narodowych, dziejów wspólnych rodów królewskich.

W tym roku, w kwietniu po raz pierwszy do Zgromadzenia Narodowego Węgier,  żyjący tu Polacy wybrali na 5 lat rzecznika swojej narodowości, który ma obowiązek reprezentowania polską społeczność na Węgrzech.

W drugim dniu spotkania zwiedzono Polski Kościół na Kőbánya, a proboszcz Polskiej Parafii Personalnej ks. Karol Kozłowski SChr przedstawił historię jego założenia i aktualną rolę jaką odgrywa w procesie utrwalania polskiej tożsamości etnicznej i dziedzictwa kulturowego, rolę języka polskiego jako narzędzia dostępu do polskiej  kultury chrześcijańskiej. Ksiądz zarysował zmiany w strukturach emigracji polskiej na Węgrzech od czasów przedwojennych po dzień dzisiejszy.

Spotkanie kontynuowano w Domu Polskim - siedzibie gospodarza mobilności.

Dzień zajęły warsztaty, w trakcie których organizacja goszcząca czyli  Stowarzyszenie św. Wojciecha zaprezentowało swoją działalność charytatywno-socjalno-kulturalną. W szczególności zaznaczono formy edukacji dorosłych poprzez kulturę  w ramach imprez cyklicznych, jak organizowanch w tym roku po raz 20. DPKCh.  Mitkowcy spotkali się z uczestnikami kursu piasania ikon. Kurs odbywa się w każdą sobotę, prowadzi go siostra misjonarka MChr, a współsponsorem jest inna oragnizacja polonijna : Polonia Nowa z Budapesztu.

Uczestnikom spotkania przedstawiono struktury samorządowe mniejszości polskiej na Węgrzech, mniejszościowy system wyborczy  oraz zasady działaności organizacji cywilnych. Spotkaliśmy się z przedstawicielem organizacji kulturalnej J. Bema, z którą Stowarzyszenie św. Wojciecha współpracuje od wielu lat.

Omówilismy przykłady dobrych praktyk współpracy z lokalnymi wladzami X dz. Budapeszt i przedstawicielami mediów.

Warsztaty zakończyły się dyskusją n/t dalszej współpracy w ramach innych projektów  oraz wdrożeniem czy adaptacją inspiracji węgierskich.

            Kolejnym punktem spotkania był udział w uroczystej Gali z okaji XX DPKCh na Węgrzech, którą zorganizował gospodarz mobilności w centrum Budapesztu w Domu Kultury Aranytíz.

Głównym punktem uroczystości było przedstawienie pierwszej polskiej narodowej opery , „Halki” St. Moniuszki w reżyserii Sabiny Zapiór , a w wykonaniu młodych polskich i wiedeńskich artystów. Zaprezentowanie  „Halki” w Budapeszcie było efektem współpracy Stowarzyszenia św. Wojciecha i partnera austriackiego w ramach projektu MITEK.   

 

            W niedzielę, kolejnym dniu mobilności do południa uczestnicy spotkania wzięli udział w ostatnim dniu XX DPKCh w Budapeszcie. Zapoznli się z formą inegracji Polonii Węgierskiej poprzez imprezę cykliczną o charakterze ogólnokrajowym. Organizowana co roku tygodniowa impreza kulturalna jest świetnym przykładem kulturalnej edukacji nieformalnej, przyciąga też uczestników węgierskich, którzy sympatyzują z polska tradycją,  kulturą i językiem. Poprzez programy Stowarzyszenie św. Wojciecha promuje zalety dwujęzyczności, gdyż większość członków organizacji , to małżeństwa i rodziny  mieszane.

Drugą częścią dnia był  spacer śladami integracji po Budapeszcie - mieście wielu kultur .  Pod wodzą przewodnika goście odwiedzili miejscac współistnienia i współdziałania różnych narodowości i kultur: kościoły rzymskokatolickie,  Budański Zamek, Plac Bohaterów,  Park Miejski, Bazylikę św. Stefana, pasaż naddunajski. Na koniec dnia dokonano podsumowania mobilności  i ewaluacji wizyty.

 

GALERIA

Please reload

Polecane Posty

LEGIONOWY SKARBCZYK

November 16, 2019

1/10
Please reload

Ostatnie posty

November 16, 2019

August 27, 2019

Please reload

Śledź nas
  • Facebook Basic Square

© Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha

  • c-facebook