PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” - GRUNDTVIG

3.8.2014

PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” - GRUNDTVIG

 

 

Uczestnicy zrealizowanych wizyt u Partnerów w Polsce, Niemczech, Włoszech i Austrii wzięli  udział w przedsięwzięciach, z których doświadczenia wykorzystują w swojej działalności. Po powrocie z mobilności  każdy z uczestników przedstawiał sprawozdanie swojej organizacji i wspólnie planowano innowacje w dalszej działalności. 

Zrealizowane 4 spotkania w których brali udział przedstawiciele wszystkich Partnerów:

Polska, Przemyśl : 25 – 28 października 2013 r.

Niemcy, Berlin :  6-10 grudnia 2013 r.

Włochy, Padwa : 28 lutego – 03marca 2014 r.

Austria, Wiedeń : 13-15 czerwca 2014 r.

 

Spotkanie w Polsce, w Przemyślu  miało charakter organizacyjno-merytoryczny.

Było to pierwsze spotkanie projektowe organizowane przez Koordynatora dlatego też istotną jego część stanowiły warsztaty poznawczo-integracyjno-planistyczne.
Każdy z Partnerów przedstawił:

  • swoja organizację i jej zakres działalności

  • plan swojego udziału w realizacji projektu MITEK

  • swoją ofertę dla Partnerów, zgodnie z zapisami we wniosku  i aktualnymi realiami

  • oczekiwania wobec innych.

Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu było gospodarzem „Przemyskiej Jesieni Muzycznej”- wzięliśmy udział w wielu koncertach i operze „Trawiata”.

 

Tematem spotkania w Berlinie to: Śladami różnych kultur

Uczestnicy 13 osób, przedstawiciele wszystkich  Partnerów Projektu

Cel mobilności:

Poznanie możliwości wykorzystania internetu w edukacji dorosłych oraz berlińskich  doświadczeń dotyczących integracji różnych kultur oraz zachowania tożsamości różnych nacji.

 

Tematem spotkania w Padwie był : Karnawał kultur

W mobilności wzięli udział przedstawiciele wszystkich  Partnerów projektu.

Cele mobilności:

Poznanie doświadczeń integracji  imigrantów z Polski z Włochami.

Poznanie możliwości tworzenia filmów i ich wykorzystania w edukacji dorosłych.

Organizator spotkania poprowadził kurs profesjonalnego filmowania i umieszczania zrealizowanego filmu w internecie i na stronach internetowych. Zaprezentowano przykłady opracowanych filmów edukacyjnych i sposób ich wykorzystania w edukacji.

 

Tematem mobilności w Wiedniu był festiwal : Passion Opera Festival 2014, Lyra Lyric

Cele: Prezentacja  projektów integrujących przedstawicieli różnych narodowości w działaniach kulturalnych.

Zapoznanie partnerów z nowatorską organizacją i aranżacją  spektakli operowych w międzynarodowej obsadzie, tak aby dotrzeć z przekazem do jak najszerszej grupy odbiorców.

Prezentacja edukacyjnej opery zakończyła się  zaplanowaniem realizację podobnych spektakli w krajach partnerskich,. we wspólpracy z partnerem Austriackim. Nasza mobilnosc w Wiedniu zaowocuje podczas jesiennego spotkania grupy w Budapeszcie.

W trakcie  warsztatów Lyra Lyric  zaprezentowano  doświadczenia w zakresie nieformalnej edukacji dorosłych poprzez literaturę i sztukę narracji.

 

Galeria

Please reload

Polecane Posty

LEGIONOWY SKARBCZYK

November 16, 2019

1/10
Please reload

Ostatnie posty

November 16, 2019

August 27, 2019

Please reload

Śledź nas
  • Facebook Basic Square

© Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha

  • c-facebook