MEDAL KS. WINCENTEGO DANKA

Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha i Polska Parafia Personalna informują, że podczas obchodów XXVI Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej

w dniu 04-go października br. zostaną przyznane odznaczenia ks. Wincentego Danka.

Są one przyznawane Polakom i Węgrom, którzy żyją i pracują w duchu tradycji życia religijnego polskich katolików na Węgrzech, wspomagają pracę, starania Stowarzyszenia św. Wojciecha i Polskiej Parafii Personalnej,  prowadzą wybitną działalność twórczą w dziedzinie chrześcijańskiej kultury Polaków na Węgrzech.

Kandydatów do odznaczenia może zaproponować cywilna, polska organizacja na Węgrzech, Polska Parafia Personalna albo przynajmniej pięć członków Stowarzyszenia św. Wojciecha posiadających prawo do głosowania.

Propozycję z odpowiednim uzasadnieniem należy przesłać do dnia 25-go września 2020 r.  na adres siedziby Stowarzyszenia św. Wojciecha, pocztą tradycyjną: 1103 Budapeszt, Óhegy u.11. lub pocztą elektroniczną : e-mail :adalbert@dombudapeszt.com

O przyznaniu odznaczenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia św. Wojciecha  oraz proboszcz Polskiej Personalnej Parafii poprzez głosowanie.

 

Budapeszt, 02.09.2020.

Z poważaniem

Zdzisława Molnárné Sagun

prezes

© Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha

  • c-facebook