MEDAL KS. WINCENTEGO DANKA

Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha i Polska Parafia Personalna informują, że podczas obchodów XXVI Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej

w dniu 04-go października br. zostaną przyznane odznaczenia ks. Wincentego Danka.

Są one przyznawane Polakom i Węgrom, którzy żyją i pracują w duchu tradycji życia religijnego polskich katolików na Węgrzech, wspomagają pracę, starania Stowarzyszenia św. Wojciecha i Polskiej Parafii Personalnej,  prowadzą wybitną działalność twórczą w dziedzinie chrześcijańskiej kultury Polaków na Węgrzech.

Kandydatów do odznaczenia może zaproponować cywilna, polska organizacja na Węgrzech, Polska Parafia Personalna albo przynajmniej pięć członków Stowarzyszenia św. Wojciecha posiadających prawo do głosowania.

Propozycję z odpowiednim uzasadnieniem należy przesłać do dnia 25-go września 2020 r.  na adres siedziby Stowarzyszenia św. Wojciecha, pocztą tradycyjną: 1103 Budapeszt, Óhegy u.11. lub pocztą elektroniczną : e-mail :adalbert@dombudapeszt.com

O przyznaniu odznaczenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia św. Wojciecha  oraz proboszcz Polskiej Personalnej Parafii poprzez głosowanie.

 

Budapeszt, 02.09.2020.

Z poważaniem

Zdzisława Molnárné Sagun

prezes

 

Zaproszenie

Stowarzyszenie św. Wojciecha zaprasza Panią/Pana na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków, które odbędzie się w dniu 31-go sierpnia 2020 roku, o godzinie 16.00 w Domu Polskim. W przypadku braku wymaganej ilości członków następne zebranie odbędzie się w dniu 08-go września o godzinie 17.00, bez względu na ilość obecnych podjęte decyzje będą pełnomocne.

Przewiduje się następujący porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności programowej w 2019 roku.

  2. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok, zatwierdzenie sprawozdania o użyteczności pożytku publicznego w 2019 roku.

  3. Program działalności w roku bieżącym.

  4. Zatwierdzenie budżetu na 2020 r.

  5. Sprawy bieżące.

Uprzejmie prosimy a zapłacenie składki członkowskiej za 2020 rok.

Budapest, 2020.08.05

Z poważaniem 

 

Zdzisława Molnárné Sagun

prezes

© Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha

  • c-facebook