STOWARZYSZENIE KATOLIKÓW POLSKICH NA WĘGRZECH PW. ŚW. WOJCIECHA

Zaproszenie

Stowarzyszenie Św. Wojciecha zaprasza Panią/Pana na Walne Zebranie Wyborczo-Sprawozdawcze Członków, które odbędzie się w dniu 16-go maja 2022 roku, o godzinie 16.00 w Domu Polskim. W przypadku braku wymaganej ilości członków następne zebranie odbędzie się w dniu 26-go maja dnia o godzinie 17.30, bez względu na ilość obecnych podjęte decyzje będą pełnomocne.

Przewiduje się następujący porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności programowej w 2021 roku.

  2. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok, zatwierdzenie sprawozdania o użyteczności pożytku publicznego w 2021 roku.

  3. Program działalności w roku bieżącym.

  4. Zatwierdzenie budżetu na 2022 r.  

  5. Wybór nowego prezesa Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę, że obecny prezes Stowarzyszenia został wybrany na stanowisko dyrektora Polskiego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego.   

  6. Zmiana statutu Stowarzyszenia, z uwzględnieniem postanowień  Sądu Stołecznego nr 13.Pk.69.897/1992/60 - w statucie muszą być uwzględnieni członkowie zarządu i rady nadzorczej - oraz decyzji, która zostanie podjęta w punkcie 5 porządku obrad.

  7. Przyjęcie jednolitego statutu z poprawkami.                       

  8. Sprawy bieżące.                                                                           

Uprzejmie prosimy a zapłacenie składki członkowskiej za 2022 rok.      

Z poważaniem
Zdzisława Maria Molnárné Sagun
prezes

Adalbert_pol.png
Odpust Parafialny.jpg

UPRZEJMIE PROSIMY O PRZYNIESIENIE CIAST DOMOWYCH!

N_A_meghivo.jpg