top of page
Szukaj

XXVI Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej (4 – 11 października)


Inauguracja, promocja albumu i otwarcie wystawy.

4 października w Kościele Polskim uroczystą Mszą św. zainaugurowaliśmy tydzień Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej, których mottem są słowa Jana Pawła II wypowiedziane do Polonii w Melbourne, w 1986 roku: „Ludzie, którzy pamiętają skąd pochodzą, ludzie, którzy cenią swoje tradycje, mogą wnieść wiele w życiu każdego kraju”. Patronat honorowy nad tegorocznymi dniami kultury sprawuje György Snell – biskup pomocniczy archidiecezji ostrzyhomsko – budapesztańskiej. Organizatorami Dni są : Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha oraz Polska Parafia Personalna. Mszy św. towarzyszył polonijny zespóŁ „Kleksiki”.

Po mszy św. odbyła się promocja albumu wydanego z okazji 100. lecia urodzin Jana Pawła II „Święty niepodległości” w którym została zaprezentowana kolekcja filatelistyczna Rezső Steindla z podróży apostolskich papieża Polaka. Album został wydany przez wydawnictwo „Szülőföld”, Stowarzyszenie św. Wojciecha oraz Instytut Polski w Budapeszcie przy wsparciu finansowym Biura Premiera Węgier poprzez fundację Betlen Gábor. Na promocji obecni byli również : Ewa Ronayné Słaba – rzecznik narodowości polskiej przy Parlamencie Węgier, Andrzej Kalinowski – konsul Ambasady RP, Maria Felföldi – przewodnicząca Samorządu Polskiego, Tibor Weeber - wiceburmistrz Samorządu dzielnicy Köbánya, który podzielił się swoimi wspomnieniami z Janem Pawłem II oraz Joanna Urbańska – dyrektor Instytutu Polskiego, która zabrała głos w imieniu wydawców albumu. Program prowadziła Katarzyna Takácsné-Kalińska. Po promocji albumu przy kościele i w Domu Polskim można było obejrzeć wystawę Instytutu Pamięci Narodowej pt.: „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” oraz poczęstować się „przysłowionymi papieskimi kremówkami”.

Dziękujemy wszystkim sponsorom projektu: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Polsce, Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi, oraz samorządom polskim na Węgrzech: Stołecznemu SP, Samorządowi Polskiemu na Köbánya, Samorządowi XVIII dzielnicy Budapesztu oraz w Veszprém. Wszystkie imprezy kulturalne odbywają się z zaostrzeniem warunków sanitarnych związanych z pandemią.

Comments


bottom of page