top of page
Szukaj

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków

Zaktualizowano: 9 maj 2023

H-1103 Budapest, Óhegy utca 11. Telefon: +36 1/ 262-69-08 | E-mail: adalbert@dombudapeszt.com

II. János Pál Lengyel Ház – Dom Polski im. Jana Pawła II. | www.dombudapeszt.com

STOWARZYSZENIE KATOLIKÓW POLSKICH NA WĘGRZECH PW. ŚW. WOJCIECHAZaproszenieStowarzyszenie Św. Wojciecha zaprasza Panią/Pana na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków, które odbędzie się

w dniu 08-go maja 2023 roku, o godzinie 16.00 w Domu Polskim. W przypadku braku wymaganej ilości członków następne

zebranie odbędzie się w dniu 18-go maja dnia o godzinie 17.30, bez względu na ilość obecnych podjęte decyzje będą

pełnomocne.

Przewiduje się następujący porządek obrad:

1. Sprawozdanie z działalności programowej w 2022 roku.

2. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok, zatwierdzenie sprawozdania o użyteczności pożytku publicznego w 2022 roku.

3. Program działalności w roku bieżącym.

4. Zatwierdzenie budżetu na 2023 r.

5. Zatwierdzenie nowej stawki składki członkowskiej.

6. Sprawy bieżące.

Uprzejmie prosimy a zapłacenie składki członkowskiej za 2023 rok.


Budapest, 2023.04.26.

Z poważaniem

Alicja Katarzyna Takácsné Kalińska

prezes

Comentários


bottom of page