top of page
Szukaj

Walne zebranie


8 września 2020 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha podsumowujące 2019 rok.

Zatwierdzono sprawozdanie z działalności programowej, podsumowanie finansowe oraz sprawozdanie o użyteczności pożytku publicznego w 2019 roku.

Przyjęto program działalności i budżet na 2020 rok.

Wyrażamy podziękowanie wszystkim, szczególnie ks. Krzysztofowi Grzelakowi i siostrom zakonnym za duchowe wsparcie podczas trudnego czasu związanego z pandemią.

Comments


bottom of page