top of page
Szukaj

VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy


W VI Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy w dniach 29.09-02.07.2023 wzięło udział 330 delegatów z 46 krajów. Węgry reprezentowały rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, Zdzisława Monika Molnárné Sagun dyrektor Polskiego Ośrodka Kulturalno – Oświatowego na Węgrzech, Katarzyna Takácsné Kalińska prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha i Korinna Wesolowski skarbnik EUWP, przewodnicząca Samorządu Polskiego III dzielnicy Budapesztu.

Inauguracja Zjazdu miała miejsce w Sali Plenarnej Sejmu, w obecności Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Gosiewskiej. Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak podkreślił w swoim wystąpieniu, że zorganizowanie Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie jest przykładem najwyższego, możliwego szacunku, jakim polskie państwo darzy przedstawicieli Polonii na całym świecie. Naszym obowiązkiem jest mówienie wolnemu światu o prawdziwym obliczy Rosji, prawdziwym obliczu Putina, o tym jak straszna jest wojna w Ukrainie. Że jest to wojna jednoznacznie, wyłączne zawiniona przez agresora, przez Rosję, przez Władimira Putina, to jest też bardzo ważne, polskie, patriotyczne zadanie na świecie" - powiedział Dziedziczak.Jarosław Narkiewicz, przewodniczący Rady Polonii Świata podkreślił, że we współczesnym świecie szczególnie ważne są również tradycyjne wyzwania stojące przez organizacjami Polaków poza granicami kraju, takie jak zachowanie polskiej tożsamości. "Nowoczesność potrzebuje tradycji; należy pamiętać, skąd przyszliśmy, jak drogą idziemy i dokąd zmierzamy". Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski oraz Minister w KPRM, przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Henryk Kowalczyk wskazywali na represje jakim poddawani są Polacy m.in. na Białorusi

Popołudnie tego dnia wypełnił wspaniały koncert PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU LUDOWEGO PIEŚNI I TAŃCA "MAZOWSZE"

W drugim dniu Zjazdy delegaci spotkali się z przedstawicielami rządu. Po południu odbyło się spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i jego małżonką Agatą Kornhauser- Dudą, a następnie spotkanie w Domu Polonii w Warszawie, siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Merytoryczne obrady Zjazdu toczyły się w kolejnym dniu w Domu Polonii w Pułtusku w czterech blokach tematycznych:

ORGANIZACJE POLSKIE ZA GRANICĄ

"Sukcesy i wyzwania polskich mniejszości narodowych.", "Samorządność Polonii - status i sytuacja struktur polonijnych", "Znaczenie polonijnej wspólnoty medialnej"

KULTURA, OŚWIATA, DUSZPASTERSTWO – GWARANTEM POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI

"Polonijna kultura – fundament ducha i tożsamości narodowej", "Misja duszpasterstwa w umacnianiu wspólnoty polonijnej", "Rola oświaty polskiej w ruchu polonijnym".

MŁODZIEŻ POLONIJNA – ZAANGAŻOWANIE I PATRIOTYZM

"Tożsamość narodowa młodzieży polonijnej - tradycyjnie i nowocześnie", "Rola młodzieży polonijnej w promowaniu polskości i więzi z ojczyzną".

SPORT, TURYSTYKA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

"Z polonijną turystyką bliżej Polski", "Przyszłość sportu polonijnego", "Polonijna przedsiębiorczość i inicjatywy gospodarcze".

VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy obradował w cieniu toczącej się na Ukrainie wojny, zatem w odróżnieniu od poprzednich zjazdów pojawił się w obradach i rozmowach delegatów nowy wątek – sytuacja międzynarodowa, położenie Polski a także jej rozwój i bezpieczeństwo.

Uroczystą Mszą św. jazd rozpoczęto w Bazylice Archikatedralne św. Jana Chrzciciela i zakończono w Bazylice Opatrzności Bożej w Warszawie.


Organizatorom Zjazdu: Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” oraz Radzie Polonii Świata bardzo dziękujemy za zaproszenie!


Opracowano na postawie źródła: https://www.facebook.com/Wspolnota.Polska

ZDJĘCIA: AGATA PAWŁOWSKA © POLONIJNA AGENCJA, MMS

INFORMACYJNA SWPCommentaires


bottom of page