top of page
Szukaj

Spotkanie autorskie Konrada Sutarskiego

Zaktualizowano: 2 mar 2022


13 lutego Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha zaprosiło do Domu Polskiego na spotkanie autorskie z Konradem Sutarskim (ur. w Poznaniu, w 1934 r.), żyjącym na Węgrzech od 1965 roku polskim poetą, eseistą i tłumaczem. Laureatem najważniejszej węgierskiej pozarządowej nagrody im. Gábora Bethlena (1992) oraz trzech najwyższych nagród państwowych: narodowościowej (2014), muzealniczej im. Móry Ferenca (2016) oraz literackiej im. Józsefa Attili (2019), zaś w Polsce odznaczonym medalem Zasłużony Kulturze Polskiej - Gloria Artis ( 2016). Spotkanie prowadził historyk prof.dr. Konrád Salamon, a teksty węgierskie czytał tłumacz (syn autora) Szabolcs Sutarski. Zaprezentowane zostały dwie najnowsze wydane w 2022 roku w Polsce książki autorstwa Konrada Sutarskiego "Co przyniesiesz XXI wieku". Pozycja ukazała się w Wydawnictwie Antyk Marcin Dybowski i opatrzona jest przedmową autorską i apelem w obronie chrześcijańskiej Europy . Drugą zaprezentowaną wydaną w tym samym wydawnictwie w języku polskim w br. jest książka "Wyszehradzkie przymierze w świetle dyktatu pokojowego w Trianon". W roku 2020 Konrad Sutarski, w setną rocznicę dyktatu pokojowego w wersalskim Trianon, napisał historię tego dyktatu i dróg prowadzących do niego. Jednocześnie wyjaśnił w przeciwieństwie do szeregu węgierskich historyków, iż nie Węgrzy jako naród są winni tej grabieży w sytuacji, kiedy przez stulecia broniąc siebie, równocześnie bronili razem z Polakami chrześcijańskiej Zachodniej Europy. W spotkaniu uczestniczyli Polacy i Węgrzy, a wśród nich obecny był przybyły z Polski prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk zastępca Przewodniczącego Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Budapeszcie Andrzej Kalinowski oraz proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr.

Źródło: www.polonia.hu

Fot.: Barbara PálComments


bottom of page