top of page
Szukaj

Pokaz filmu „Blachnicki życie i światło”


Z okazji Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej mieliśmy okazję zobaczyć film w wersji polsko – węgierskiej o ks. Franciszku Blachnickim, reżyserii Iwo Kardela. Promocję filmu otworzyła Katarzyna Takácsné Kalińska – prezes Stowarzyszenia oraz Dominika Teske – dyrektor Instytutu Polskiego. W imieniu Ambasady RP obecna była Katarzyna Ratajczak Sowa – kierownik Wydziału Polityczno – Ekonomicznego. Film przetłumaczyły na język węgierski: Ágnes i Orsolya Schaffler. Po filmie odbyła się ciekawa rozmowa z producentem Pawłem Nowackim, który był jednym z animatorów Ruchu Światło - Życie założonym przez ks. Blachnickiego. Mieliśmy okazję usłyszeć o wielkości tego skromnego kapłana, oddanego w pełni kształtowaniu duchowemu młodych ludzi w tak trudnych czasach reżimu komunistycznego.

Należy dodać, że 10 października w Lublinie ks. Blachnicki pośmiertnie został uhonorowany tytułem Profesora Honorowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W uchwale Senatu podkreślono, że należy on do grona wielkich nauczycieli wielu pokoleń młodzieży w powojennej Polsce.

Dziękujemy wszystkim sponsorom tego przedsięwzięcia.

Comments


bottom of page