top of page
Szukaj

Pamięć o Jánosu Esterházym


12 marca w Budapeszcie w siedzibie węgierskiego parlamentu w sali dawnej Izby Wyższej odbyła się uroczystość poświęcona pamięci polityka, parlamentarzysty, męczennika, sługi Bożego hrabiego Jánosa Esterházyego, który określany jest mianem szczególnego daru matki Polki i ojca Węgra ofiarowanego Europie. Podczas uroczystości zorganizowanej przez Związek Rákócziego, a m.in. w obecności prymasa Węgier arcybiskupa Ostrzyhomia i Budapesztu, kardynała Pétera Erdő i wicepremiara Węgier Zsolta Semjéna, nagrodą specjalną uhonorowany został franciszkanin, biskup senior ks. Antal Majnek.

Również 12 marca w gmachu parlamentu miała miejsce prezentacja węgierskojęzycznego podręcznika historii o hrabim Jánosie Esterházym, a wydanego nakładem Wydawnictwa Parlamentarnego i będącego kompendium historycznym autorstwa obecnego podczas prezentacji w Budapeszcie Arkadiusza Adamczyka, profesora Uniwersytetu w Kielcach, poświęconego wspólnemu bohaterowi węgiersko-polskiej historii, Jánosowi Esterházy'emu. We wstępie do książki m.in. czytamy: „ Dziś, gdy w świecie zachodnim dokonuje się zasadnicza reorganizacja polityczna, intelektualna i społeczna, przypomnienie i przestudiowanie dzieła życia hrabiego Jánosa Esterházy'ego, który miał węgiersko-polskie pochodzenie, jest szczególnie aktualne. Wartość tej książki podnosi dodatkowo fakt, że jej autorem jest polski uczony, profesor Arkadiusz Adamczyk, który od lat wykorzystuje narzędzia politologii do tworzenia mapy i analizy całej kariery politycznej Jánosa Esterházy'ego. Szczególną zaletą jego pracy jest to, że książka polskiego profesora przedstawia nam portret autentycznego chrześcijańskiego polityka w sposób, który dostarcza nam również dokładnego kontekstu historycznego tego okresu w Czechosłowacji i Republice Słowackiej, służących mu za tło działania. Książka profesora Adamczyka stanowi również znaczący krok naprzód w dziedzinie węgierskich publikacji na temat Jánosa Esterházy'ego.(...) Publikacja tego tomu jest jednocześnie spłatą długu, gdyż w 2019 roku ukazało się polskie wydanie książki prof. Arkadiusza Adamczyka o Esterházym, a w 2022 roku polski Sejm opublikował nawet jej wersję angielską. Duża w tym zasługa zarówno autora, jak i wydawcy. Teraz, dzięki współpracy węgierskiego parlamentu z polskim Sejmem, także węgierscy czytelnicy mogą wreszcie dostać w swoje ręce dzieło profesora Adamczyka”. Napisano we wstępnie do węgierskiego wydania książki.

Publikację A. Adamczyka można uznać za wstrząsające świadectwo działania mechanizmów politycznych pierwszej połowy XX wieku, jest ona jednocześnie świadectwem niezwykłego hartu ducha i siły wewnętrznej hrabiego J. Esterházyego.

Szerzej o węgierskim wydaniu książki Arkadiusza Adamczyka, „János Esterházy (1901-1957). Polityk, parlamentarzysta, męczennik”można czytać w najnowszym – 152 numerze kwartalnika „Głos Polonii”.

11 marca w Budapeszcie odbyła się uroczystość składania wieńców przy tablicy poświęconej hrabiemu Jánoszowi Esterházyemu. W uroczystościach mających miejsce 11 i 12 marca w Budapeszcie między innymi uczestniczyła delegacja zarządu Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha z Katarzyną Takácsné-Kalińską prezesem stowarzyszenia na czele.

Zdjęcia: Monika Molnárné Sagun

Źródło:


Commenti


bottom of page