top of page
Szukaj

Obrady Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy u stóp Matki Bożej w Ostrej Bramie.


W dniach 22 – 24 września 2023 roku w Domus Maria w pobliżu Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie na Litwie, odbyło się zebranie plenarne Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy, która zrzesza kilkadziesiąt osób - duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, reprezentujących duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich. Jej przewodniczącym jest Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Biskup Piotr Turzyński. Tematem spotkania były zagadnienia związane z katechezą rozumianą w bardzo szerokim zakresie i wymiarze, zarówno katechezą dzieci, młodzieży i dorosłych. Wysłuchano bardzo interesujących wykładów profesorów KUL i UKSW.

Specjalnymi gośćmi byli przedstawiciele telewizji EWTN Polska – ks. Piotr Wiśniowski dyrektor oraz Pan Iwo Bender przedstawiciel telewizji EWTN na Europę Wschodnią. Przedstawiali swoją pracę oraz zachęcali do współpracy środowiska emigracyjne.

Uczestnicy obrad mieli okazję spotkania prezesa Rady Polonii Świata, pana Jarosława Narkiewicza pochodzącego z Litwy znanego działacza polonijnego, zaangażowanego bardzo żywo w życie Polaków mieszkających na Litwie.

Dla wszystkich głębokim przeżyciem była wizyta w hospicjum Bł. Ks. Michała Sopoćki, prowadzonego przez s. Michaelę Rak ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego.

Serdeczne podziękowanie za przyjęcie na ziemi wileńskiej zostało złożone miejscowym duszpasterzom: ks. Wojciechowi Górlickiemu, proboszczowi Parafii św. Piotra i Pawła oraz ks. Szymonowi Wikło, proboszczowi Kościoła Ducha św.

Wspólnotę z Węgier reprezentowali

proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr i prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha Katarzyna Takácsné Kalińska.


Zdjęcia: Duszpasterstwo Emigracji Polskiej

Commentaires


bottom of page