top of page
Szukaj

„Nie zapomnimy!”


W dziesijszym dniu przy kopijniku Pamięci Wydarzeń Czerwcowych 1956’Roku społeczność polonijna w Budapeszcie modlitwą pod przewodnictwem ks. proboszcza Krzysztofa Grzelaka TCHr, okolicznościowymi przemowami i złożeniem biało-czerwonych kwiatów oddała hołd pamięci uczestnikom zrywu, którzy jako pierwsi upomnieli się o Boga, wolność i chleb.

Katarzyna Ratajczak-Sowa charge’ d’affaires Ambasady RP w Budapeszcie podziękowała wszystkim zgromadzonym za pielęgnowanie pamięci o powstaniu, które łączy dwa narody: polski i węgierski. Ferenc Tóth prezes Stowarzyszenia Pamięci 1956 ’Roku zaznaczył, że walka polskch robotników o godność człowieka była wzorem dla Powstańców Węgierskich w październiku na Węgrzech 1956.

Wieńce złożyli:

- Ambasada RP w Budapeszcie: Katarzyna Ratajczak-Sowa Charge d’affaires oraz Bogusław Kołdys policjant łącznikowy,

- Ferenc Tóth prezes Stowarzyszenia Pamięci 1956’Rogu oddział na Kőbányi,

- Mária Szelekowszkyné Csendes główny sekretarz Związku Węgierskich Więźniów Politycznych 1945-1956,

- Barna Forreiter, przewodniczący Komisju Kulturalnej Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego,

- Alfred Wtulich, prezes PSK i. J. Bema,

- Katarzyna Takácsné Kalińska prezes oraz Agnieszka Forrieter sekretarz SKP na Węgrzech pw. św. Wojciecha,

- Maria Dávid przewodnicząca oraz Zoltán Danka radny Samorządu Polskiego na Kőbányi,

- Elżbieta Molnárné Cieslewicz wiceprzewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w Kispest,

- Reana Nagyné Trzcińska przewodnicząca Samorządu Polskiego Józsefváros.Zdjęcia: Barbara Pál

Comentarios


bottom of page