top of page
Szukaj

„Naszym znakiem jest krzyż” – wystawa w Domu Polskim


16-go czerwca 2021 roku w Domu Polskim Stowarzyszenie św. Wojciecha zorganizowało artystyczną wystawę Zsuzsanny David pt.: „Naszym znakiem jest krzyż”. Oprócz dzieł artystki pokazano również dokumentalną wystawę o życiu i miejscach pamięci Sługi Bożego Jánosa Esterházyego, pół Polaka pół Węgra, którą dofinansował Departament ds. Kościołów i Narodowości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznik Narodowości Polskiej pani dr Ewa Rónayné Słaba. Patronat honorowy nad uroczystością przyjął prof. Jerzy Snopek Ambasador RP w Budapeszcie, którego reprezentowała pani Katarzyna Ratajczak – Sowa I. sekretarz Ambasady RP. Obecna była również dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie, pani Joanna Urbańska. W roku bieżącym obchodzimy 120 – rocznicę urodzin J. Esterházego. Obie wystawy będą wędrowały po krajach czwórki wyszehradzkiej, gdyż Jego życie i duchowa spuścizna związane były z historią co najmniej pięciu narodów: Węgrów, Polaków, Słowaków, Czechów i Żydów.

Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jánosa Esterházyego pod przewodnictwem Gábora Mohos ks. biskupa pomocniczego diecezji esztergomsko – budapeszteńskiej. Nie jest przypadkiem, że wystawy rozpoczęły swoją drogę w Domu Polskim, gdyż z tym miejscem historycznie związana była matka Jánosa Esterházyego – Elżbieta Tarnowska, córka hrabiego Stanisława Tarnowskiego – ówczesnego rektora Uniwersytetu Jagielońskiego. Po śmierci męża, jako młoda 29 – letnia wdowa, matka trójki małych dzieci wychowywała swojego syna zgodnie z wolą męża na „dobrego Węgra”. Jednocześnie aktywnie udzielała się w Czerwonym Krzyżu podczas I wojny światowej, a znając język węgierski przyjeżdżała do Budapesztu na Kőbánya, gdzie przewodniczyła Komitetowi Budowy Kościoła Polskiego. Ona, jej ojciec i polscy krewni finansowo wspierali ks. Wincentego Danka. Ta dzielna kobieta siłę duchową czerpała z Eucharystii i tą żywą wiarę przekazywała swoim dzieciom. W czasie II wojny światowej z narażeniem życia w swoim dworku w Újlak udzielała schronienia prześladowanym Żydom, angażując się jednocześnie przy organizowaniu obozów dla uchodźców polskich. Elżbieta Tarnowska zmarła rok przed męczeńską śmiercią syna, współczując mu bardzo i codziennie modląc się za nieprzyjaciół.

W imieniu pana Miklósa Soltésza sekretarza stanu w Departamencie ds. Kościołów i Narodowości, przemawiał pan Richárd Tircsi, który wspomniał, że trzy ważne aspekty budują polsko – węgierską przyjaźń: wiara, wartość rodziny i zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz drugiego człowieka.

Zsuzsanna David w swoich obrazach przekazała duchowość Sługi Bożego Janosa Esterházyego, którą On odziedziczył po matce. Pod koniec spotkania prof. Mihály Laurinyecz – kierownik katedry teologii moralnej na Uniwersytecie Katolickim Péter Pázmány, przedstawił najnowszą książkę Zsuzsanny Dávid: „Hrabia Eszterházy Jáno - polityk miłości”. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił artysta – muzyk István Csábi.

Comments


bottom of page