top of page
Szukaj

Ingres Ks. Bp Wiesława Lechowicza


12-go lutego br. odbyła się uroczystość ingresu do katedry polowej Wojska Polskiego Ks. Bp Wiesława Lechowicza oraz ceremonia przywitania z Wojskiem Polskim oraz sztandarem wojskowym.


„Wierzę i liczę na to, że tajemnica mocy i mądrości Bożej będzie także mi towarzyszyć w posłudze, którą dziś podejmuję dla dobra Ojczyzny i Kościoła, Wojska Polskiego i Ordynariatu Polowego – powiedział bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego, w homilii podczas ingresu do Katedry Polowej WP.

Przykład Jezusa określa misję Kościoła – mówił. „Jego zadaniem jest głoszenie Ewangelii i przybliżanie ludzi do Boga, ale też bycie blisko człowieka, służenie człowiekowi poprzez zaspokajanie jego egzystencjalnego głodu” – powiedział.

Bp Lechowicz zwracając się do Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz wszystkich służb mundurowych, podkreślił znaczenie słowa „służba”. „To słowo, które nas łączy i będzie łączyć – zaznaczył – w tej postawie umacnia nas, chrześcijan, spojrzenie na Jezusa, który nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć”.

Swoją posługę biskupa polowego bp Lechowicz zawierzył Jezusowi, który nazwany jest Księciem Pokoju. „Jemu też polecam w modlitwie szczególnie wszystkich żołnierzy i kapelanów wojskowych – mówił – którzy w kraju i poza jego granicami z oddaniem oraz z narażeniem zdrowia i życia stoją na straży pokoju””

Decyzję Ojca Świętego o nominacji bp. Wiesława Lechowicza na biskupa polowego WP ogłosiła 15 stycznia Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Nowy biskup polowy Wojska Polskiego biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej był przez ponad 14 lat, z czego ponad 10 lat pełni funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Od września 2014 r. jego biuro działa przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.


Nowemu Biskupowi Polowemu życzymy wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa w pasterskim posługiwaniu i polecamy go naszej modlitwie!


źródło: BP KE

ZDJĘCIA: Krzysztof Stępkowski (Ordynariat Polowy)

BP KEP

コメント


bottom of page