top of page
Szukaj

Informacja o wspieraniu struktur organizacji polonijnych i polskich na Wschodzie

Informacja o wspieraniu struktur organizacji polonijnych i polskich na Wschodzie/utrzymanie Domu Polskiego im. Jana PawŁa II. w 2023 r.

 

 „Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023”


W ramach w/w dotacji Stowarzyszenie św. Wojciecha dofinansowało koszty eksploatacyjne,  osobowe oraz remontowe  Domu Polskiego im. Jana Pawła II. w Budapeszcie.

 

Bardzo dziękujemy!

Zarząd
Comments


bottom of page