top of page
Szukaj

„Edycja półrocznika „Quo Vadis”Wydawcą półrocznika jest Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha. Staramy się w tym wydawnictwie przybliżać aktualne wydarzenia na świecie jak i związane z działalnością Domu Polskiego im. Jana Pawła II w Budapeszcie. Numer 58 Quo Vadis jest poświęcony dramatycznym wydarzeniom rozgrywającymi się u naszych sąsiadów Ukraińców. Zapoznaliśmy czytelników z krótką historią tego kraju oraz zaprezentowaliśmy cykl reportaży dotyczących niesienia pomocy uchodźcom, szczególnie matkom z dziećmi, jaką niosło społeczeństwo polskie, ale również węgierskie w pierwszych dniach wojny i w którą włączyła się Polonia węgierska. Jednym z autorów tych reportaży jest ks. Leszek Kryża TChr, obecnie dyrektor Zespołu KEP ds. Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Na Węgrzech jest szczególnie znany, ponieważ był przez 8 lat proboszczem Kościoła Polskiego w Budapeszcie. Nadmienię, że w tym roku nagrodę specjalną Totus Tuus otrzymał właśnie ks. Leszek Kryża za wieloletnią misję niesienia pomocy Kościołowi na Wschodzie. Umieściliśmy również wspomnienia dzieci i młodzieży polonijnej z wakacji spędzonych w kraju ojczystym ich przodków.

Numer 59 Quo Vadis. Tematem wiodącym tego numeru są 28. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej a w ramach programu przybliżyliśmy historię zakonu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej działającego na całym świecie, z którego pochodzą księża, którzy posługiwali i posługują już od roku 1990 (po zmianach ustrojowych) w naszej parafii w Budapeszcie. We wrześniu Zakon Chrystusowców obchodził 90. rocznicę powstania.

Hasłem tegorocznych Dni były słowa św. Jana Pawła II „Przebacz, a zaznasz pokoju”, które szczególnie wybrzmiały w kontekście toczącej się wojny na Ukrainie.

Ks. Leszek Kryża wędrując po ogromnych obszarach Wschodnich rubieży

opowiedział nam o relacjach z prawosławiem, spotkaniach z uchodźcami i ich problemami związanymi z szalejącą wojną ich cierpieniami i brakiem podstawowych środków do życia jak woda, żywność, lekarstwa, opał, światło, ale również ich wielką wolą dalszej walki o swój ojczysty kraj. Zaprezentowaliśmy w Domu Polskim ciekawą wystawę fotografii z prywatnej kolekcji Józefa Żuka, polskiego uchodźcy na Węgrzech z czasów II wojny światowej, którą otworzył jego syn Dariusz. Temat polskich uchodźców na Węgrzech w okresie II wojny światowej jest również wykorzystany w Kalendarzu na rok 2023.


„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 r.

Wartość dofinansowania: 26.800,- PLN

Całkowita wartość zadania: 33.252,- PLN

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.Comentarios


bottom of page