top of page
Szukaj

Edycja półrocznika „Quo Vadis”

Wydawcą półrocznika jest Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha oraz Polska Parafia Personalna.

Staramy się w tym wydawnictwie przybliżyć aktualne wydarzenia związane zarówno z Kościołem Katolickim na świecie jak i różnymi wydarzeniami związanymi z działalnością Domu Polskiego im. Jana Pawła II.

Numer 56 Quo Vadis jest poświęcony beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego jak i jego współpracownicy Matki Elżbiety Czackiej.

Wielkim wydarzeniem na skalę światową był 52 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie, w którym Polonia budapeszteńska brała bardzo czynny udział przyjmując Polonię z całego świata. Temu wydarzeniu będzie poświęciliśmy również kalendarz na 2022 r.

Numer 57 Quo Vadis jest poświęcony Dniom Polskiej Kultury Chrześcijańskiej, które w tym roku Stowarzyszenie św. Wojciecha wraz z Kościołem Polskim organizowało już po raz 27.

W każdym roku staramy się przybliżyć Polonii węgierskiej jakiś region Polski. W tym roku było to miasto Imielin. W grudniu Kościół Polski w Budapeszcie wzbogacił się o relikwie św. Maximiliana Kolbę, więc staraliśmy się przybliżyć jego postać. Doniosłym wydarzeniem dla przyjaźni polsko-węgierskiej było poświęcenie pomnika Sługi Bożego, Prymasa Węgier kard. Józefa Mindszentego w Krakowie, ufundowanego przez Węgrów. Kardynał Józef Mindszenty działał w kościele węgierskim w tym samym czasie, co nasz Prymas Tysiąclecia, ale jego historia potoczyła się tragicznie. Nasz były proboszcz ks. Leszek Kryża TChr, obecny dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie KEP przybliżył nam swoje wyprawy w różne zakątki tego ogromnego obszaru, opowiedział o relacjach z prawosławiem, spotkaniach z uchodźcami, kajakowych spływach Irtyszem i o tym, dlaczego polska młodzież pokochała wolontariat na Wschodzie. Ze względu na obostrzenia pandemiczne wcześniej zaplanowany wyjazd edukacyjny śladami kard. Stefana Wyszyńskiego, doszedł do realizacji dopiero w listopadzie i o wrażeniach z tej pielgrzymki opisuje nam jedna z uczestniczek.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 r.

Wartość dofinansowania : 25.000,- PLN

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.Comments


bottom of page