top of page
Szukaj

Dzień Św. Stefana - pierwszego króla, założyciela państwa oraz patrona Węgier
20 sierpnia Polonia węgierska wraz z ks. Krzysztofem Grzelakiem TChr wzięła udział w corocznej uroczystej Mszy Świętej. Uroczystą Mszę Św. celebrował prymas Węgier, arcybiskup-metropolita Esztergom (Ostrzyhomia-Budapesztu) kardynał Erdő Péter. 20 sierpnia Węgrzy obchodzą rocznicę kanonizacji swojego pierwszego króla - Stefana I (I. István). Tego dnia w 1083 roku król Władysław I (I. László) złożył na ołtarzu w Budzie relikwie kanonizowanego dzień wcześniej króla. Święty Stefan (jego "przedchrześcijańskie" imię brzmiało Vajk) był pierwszym węgierskim królem, przyjął chrzest, czym wprowadził Węgry w krąg cywilizacji europejskiej. W związku z tym 20 sierpnia bywa też nazywany Świętem Ustanowienia Państwa. Co roku 20 sierpnia z placu przed Bazyliką św. Stefana po uroczystej mszy świętej wyrusza procesja z wyniesieniem Prawicy świętego Stefana (Szent Jobb) największej relikwii Węgier. W tym roku decyzją grupy operacyjnej Msza Święta odbyła się w bazylice, a nie jak zwykle na placu przed Bazyliką św. Stefana, a po Mszy Św. zamiast procesji odmówiono litanię przed wystawioną relikwią św. Stefana (Prawica świętego Stefana - Szent Jobb), na koniec prymas Węgier, arcybiskup-metropolita Esztergom (Ostrzyhomia-Budapesztu) kardynał Erdő Péter udzielił wiernym błogosławieństwa relikwiami.


Comments


bottom of page