top of page
Szukaj

Być patriotą na emigracji


REGULAMIN KONKURS PATRIOTYCZNEGO

„Być patriotą na emigracji”


Pragniemy serdecznie zaprosić Was do udziału w konkursie „Być patriotą na emigracji”. Jego celem jest między innymi zwrócenie uwagi na osoby zasłużone dla Polski i promowania jej dobrego imienia, a także na działania o charakterze patriotycznym w środowiskach polonijnych. Polega on na przygotowaniu krótkiego materiału filmowego lub prezentacji multimedialnej. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Termin nadsyłania prac: do 8 października 2021.

Szczegóły znajdują się na plakacie i w regulaminie.16 października 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Kongresu Młodzieży Polonijnej on-line pod hasłem „Być patriotą”. W związku z tym organizatorzy KMP – bp Wiesław Lechowicz (Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej) i Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA ogłaszają konkurs patriotyczny.

  1. Konkurs nosi nazwę „Być patriotą na emigracji”, ma charakter międzynarodowy i otwarty.

  2. Konkurs jest kierowany do osób polskiego pochodzenia, żyjących poza granicami Polski, w wieku do 35 lat.

  3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

  4. Formularz konkursowy zostanie udostępniony wraz z ogłoszeniem konkursu.

  5. Celem konkursu jest:

– zainteresowanie młodzieży polonijnej tematyką patriotyczną,

– zwrócenie uwagi na osoby zasłużone dla Polski i promowania jej dobrego imienia, a także na działania o charakterze patriotycznym w środowiskach polonijnych.

6. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji filmowej lub multimedialnej nie przekraczającej 15 minut, ukazującej:

– postacie historyczne lub obecnie żyjące osoby w środowisku polonijnym (rodzina, parafia, szkoła, kluby polonijne), które ze względu na historię swego życia i zaangażowanie w imię miłości Ojczyzny godne są uwagi i zainteresowania,

– działania podejmowane w środowisku polonijnym na rzecz umacniania ducha patriotycznego wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Polski,

– inicjatywy wspierające Polaków żyjących za granicą i w Polsce.

7. Każdy uczestnik udostępnia materiał filmowy lub prezentację w formie cyfrowej.

8. Prace można przekazywać w następujący sposób:

– przesłanie linku do materiału filmowego lub prezentacji zamieszczonej w chmurze internetowej na adres kongresmlodziezy@gmail.com,

– przesłanie materiału za pomocą portalu https://wetransfer.com/ na adres kongresmlodziezy@gmail.com (instrukcja przesyłania materiału znajduje się na stronie poloniaonline.pl),

– w wyjątkowych sytuacjach po indywidualnym kontakcie z organizatorami konkursu (Łukasz Brodzik, tel. +48 603 969 881 lub e-mail kongresmlodziezy@gmail.com).

9. Prace nadesłane przez uczestników muszą być wykonane osobiście wraz z podaniem danych kontaktowych uczestnika konkursu.

10. Prace będą oceniane przez jury.

11. Organizator przewiduje wyłonienie 3 laureatów konkursu. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody nagrody: główna – równowartość 800 zł oraz dwie równowartości 500 zł jako refundacja dokonana przelewem bankowym za zakup sprzętu elektronicznego po przedstawieniu rachunku zakupu.

12. Konkurs rozpoczyna się 31.08.2021 r. Nadsyłanie prac konkursowych do 08.10.2021r.

13. Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację nadesłanych materiałów filmowych.

14. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje wynagrodzenie.

15. Osoba przesyłająca materiał oświadcza, że:

– jest autorem przesłanego materiału,

– materiał nie ma wad prawnych i nie podlega prawom osób trzecich,

– akceptuje regulamin konkursu.

16. Materiał filmowy nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.

17. Ewentualny koszt przesyłki prac konkursowych pokrywa uczestnik.

18. Wyniki konkursu zostaną opublikowane podczas sesji Kongresu Młodzieży Polonijnej. 16 października 2021 r., która odbędzie się on-line. Zapisy i link do sesji kongresowej zostanie opublikowany na stronie www.poloniaonline.pl.

19. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Młodzieżową Agencję Informacyjną MAIKA, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ).

Zapraszamy do udziału w konkursie!Comments


bottom of page