top of page
Szukaj

Zakończenie 26. DPKCH odbyło się w bazylice św. Stefana w Budapeszcie w niedzielę 11 października 2020 r. W czasie liturgii została uroczyście przekazana proboszczowi bazyliki i biskupowi pomocniczemu archidiecezji ostrzyhomsko-budapesztańskiej, bpowi Györgyowi Snellowi (tyt. Pudentiana) relikwia krwi św. Jana Pawła II. Przekazał ją gość z Polski, bp Wiesław Lechowicz. Bp György Snell podziękował za ten szczególny dar umacniający polsko-węgierskie kontakty obu naszych narodów. Wyraził przy tym przekonanie, że św. Jan Paweł II kochał Węgry i Węgrów, bo to jedyny papież, który dwa razy był na Węgrzech (w 1991 i 1996 r.). Po Mszy polscy wierni przeszli pod ufundowany przez bpa Snella pomnik św. Jana Pawła II, a następnie pomodlili się w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Na tej Mszy wręczono nagrody im. ks. W. Danka, budowniczego Kościoła i Domu Polskiego w Budapeszcie. Tegorocznymi laureatami zostali księża: bp György Snell i o. Andrzej Kostecki OP, prowincjał Wikariatu Węgier Zakonu Dominikanów. A nagrodę przekazywali prezes SKP pw. św. Wojciecha Monika Molnarné Sagun i proboszcz polskiej parafii, ks. Krzysztof Grzelak SChr. Wśród gości obecny był ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomiczego ambasady Katarzyna Ratajczak-Sowa, dyrektor Instytutu Polskiego Joanna Urbańska, rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Ewa Rónayné-Słaba, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi oraz liczna Polonia budapesztańska. Z powodu pandemii nie udało się podjąć wszystkich wcześniej planowanych zamierzeń na Dni Kultury, ale dziękujemy Panu Bogu za to, co udało się zrealizować.

Comments


bottom of page