top of page
Szukaj

Zakończenie 26. DPKCH odbyło się w bazylice św. Stefana w Budapeszcie w niedzielę 11 października 2020 r. W czasie liturgii została uroczyście przekazana proboszczowi bazyliki i biskupowi pomocniczemu archidiecezji ostrzyhomsko-budapesztańskiej, bpowi Györgyowi Snellowi (tyt. Pudentiana) relikwia krwi św. Jana Pawła II. Przekazał ją gość z Polski, bp Wiesław Lechowicz. Bp György Snell podziękował za ten szczególny dar umacniający polsko-węgierskie kontakty obu naszych narodów. Wyraził przy tym przekonanie, że św. Jan Paweł II kochał Węgry i Węgrów, bo to jedyny papież, który dwa razy był na Węgrzech (w 1991 i 1996 r.). Po Mszy polscy wierni przeszli pod ufundowany przez bpa Snella pomnik św. Jana Pawła II, a następnie pomodlili się w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Na tej Mszy wręczono nagrody im. ks. W. Danka, budowniczego Kościoła i Domu Polskiego w Budapeszcie. Tegorocznymi laureatami zostali księża: bp György Snell i o. Andrzej Kostecki OP, prowincjał Wikariatu Węgier Zakonu Dominikanów. A nagrodę przekazywali prezes SKP pw. św. Wojciecha Monika Molnarné Sagun i proboszcz polskiej parafii, ks. Krzysztof Grzelak SChr. Wśród gości obecny był ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomiczego ambasady Katarzyna Ratajczak-Sowa, dyrektor Instytutu Polskiego Joanna Urbańska, rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Ewa Rónayné-Słaba, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi oraz liczna Polonia budapesztańska. Z powodu pandemii nie udało się podjąć wszystkich wcześniej planowanych zamierzeń na Dni Kultury, ale dziękujemy Panu Bogu za to, co udało się zrealizować.

GALERIA

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page