top of page
Szukaj

Rocznica przybycia polskiego uchodźstwa na Węgry


2-września br. po Mszy św. o godz.10.30 z inicjatywy Polskiej Parafii Personalnej oraz Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i przybycia polskiego uchodźstwa na Węgry przedsawiciele Ambasady RP i Polonii Węgierskiej złożyli wieńce przy tablicach upamiętniających księży pomogających Polakom w czasie wojny oraz żołnierzom 1. Pancernej Dywizji gen. St. Maczka. Te kwiaty są wyrazem naszej wdzięczności za przyjęcie polskich uchodźców na ziemi węgierskiej.


bottom of page