top of page
Szukaj

Relikwie św. Faustyny w miejscowości Ruzsa na Węgrzech


17 sierpnia 2019 r. arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, brał udział w uroczystościach umieszczenia relikwii św. Siostry Faustyny. Eucharystię, sprawowano przy ołtarzu polowym, a po Mszy św. relikwie św. Faustyny w procesji zostały wprowadzone do kościoła Przemienienia Pańskiego.

W homilii metropolita wyjaśnił, że ocalenie Europy jest możliwe, jeśli wierni będą głosić prawdę o miłosierdziu Bożym, czyli odpowiadać miłością na miłość Boga i modlić się za tych, którzy jej nie rozumieją.

„ Europa, aby przetrwać i ocalić się potrzebuje Bożego miłosierdzia, którego musimy być świadkami. Prośmy św. Faustynę, Sekretarkę Bożego Miłosierdzia, aby upraszała nam u Pana Boga tę łaskę, abyśmy, mówiąc o Bogu, ukazywali wszystkim, jak bezgraniczne jest Jego miłosierdzie i jak każdy ma szansę, by do Niego powrócić i na nowo stać się Jego pełnym ufności dzieckiem. Święta Faustyno, módl się za nami!”

Po wprowadzeniu relikwii wszyscy uczestnicy spotkania wraz z arcybiskupem udali się pod pomnik lotników polskich poległych w tym miejscu w 1944 r. Po wspólnej modlitwie ks. M. Jędraszewski złożył pod pomnikiem wieniec, a następnie spotkał się z Polonią węgierską.

bottom of page