top of page
Szukaj

Promocja katalogu do wystawy z okazji 75 rocznicy Powstania Warszawskiego


29 września przed historyczną datą upadku Powstania Warszawskiego odbyła się prezentacja katalogu związanego z wystawą fotograficzną o Powstaniu zorganizowana przez Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy w Domu Polskim.

Katalog zaprezentował Jan Bortkiewicz – fotografik. Na promocję przybyli nauczyciele szkół polskich na Węgrzech z Anną Lang – dyrektor Szkoły Narodowości Polskiej na czele. Katalogi i wystawa będą formą edukacji wśród młodzieży polskiej i węgierskiej. Sam katalog ukazał się w trzech językach: polskim, angielskim i węgierskim.

Przypomnijmy słowa prof. Lecha Kaczyńskiego: „Powstanie było udziałem całego narodu – Polaków wszystkich stanów, wyznań, poglądów. ..Pozostała pamięć i zdziwienie nad ogromem zbrodni, jakie wówczas się dokonały, ale przede wszystkim podziw dla odwagi i wielkodusznego zaryzykowania własnego życia przez Powstańców. Współczesnym narodom zaś konieczna jest właśnie pamięć i siła moralna płynąca z przeżywania własnej historii…”.

Projekt został sfinansowany przez Instytut Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka.


bottom of page