top of page
Szukaj

Relikwie św. Wojciecha wprowadzone do Kościoła Polskiego


23 kwietnia w dzień święta patrona Polski – św. Wojciecha delegacja zarządu Stowarzyszenia św. Wojciecha z proboszczem Polskiej Parafii Personalnej ks. Krzysztofem Grzelakiem na czele odebrała w Gnieźnie z rąk Prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka relikwie świętego podczas uroczystej mszy św. w Bazylice Prymasowskiej. Oprócz naszej parafii relikwie odebrało także 7 delegacji polskich. Prymas zachęcił, aby w parafiach kontynuowane było świadectwo wiary zapoczątkowane przez św. Wojciecha, głównie w intencji całej Ojczyzny.

Św. Wojciech pochodził z możnego rodu Sławnikowiców, biskup Pragi, benedyktyn, wreszcie misjonarz, został zamordowany 23 kwietnia 997 r. przez pogańskich Prusów podczas pracy misyjnej w praskim grodzie Chollin (dziś wieś Święty Gaj). Został on uderzony włócznią w serce. Ciału odcięto głowę i nabito na pal jako wyraz hańby. Głowę z pala zdjął potajemnie i przewiózł do Gniezna nieznany człowiek. Niedługo po tym Bolesław I Chrobry złotem wykupił resztę ciała Wojciecha i rozkazał pochować w Gnieźnie. W 999 r kanonizował go papież Sylwester II. i wówczas odbyło się uroczyste „podniesienie” i umieszczenie na ołtarzu głównym relikwii świętego. Zgodnie z powszechnym wówczas zwyczajem główną część relikwii zamurowano w ścianie katedry, a inne części, m.in. głowę i jedno ramię, umieszczono w bogatych relikwiarzach, które w dni uroczyste obnoszono w procesjach i wystawiano dla publicznej czci. Drugie ramię Bolesław Chrobry podarował Ottonowi III, który w 1000 r. pielgrzymował do grobu świętego podczas zjazdu gnieźnieńskiego. W tym czasie, w Gnieźnie założono metropolię arcybiskupią, której Wojciech został patronem. Św. Wojciech jest patronem Polski i Czech. Jego doczesne szczątki spoczywają w srebrnym relikwiarzu w Archikatedrze Gnieźnieńskiej.

Relikwie były często celem napadów rabunkowych na Gniezno – najbardziej znaną była wyprawa czeskiego księcia Brzetysława z 1038 roku. Miasto i okolice zostały spalone, a większa część relikwii wywieziona do Czech. O tej niezwykłej historii Gniezna i relikwii świętego dowiedzieliśmy się podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Gniezno, które także obchodziło w tym dniu święto patrona Miasta. Wcześniej naszą delegację przyjął zastępca prezydenta miasta Michał Powałowski. Spotkaliśmy się także z przedstawicielami zaprzyjaźnionego z nami Towarzystwa św. Wojciecha i ks. kan. Janem Kasprowiczem.

Natomiast 26 maja przed mszą św. odpustową relikwie zostały wprowadzone do naszego Kościoła Polskiego. Oprócz proboszcza ks. Krzysztofa Grzelaka w uroczystym wprowadzeniu uczestniczyli :o. Roman Majewski – paulin, oraz ks. Szymon Szolc z Imielina. Wśród gości obecni byli: ambasador RP - prof. Jerzy Snopek z małżonką, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie – Joanna Urbańska i rzecznik ds. polskich w parlamencie Węgier – Ewa Ronayné Slaba. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór polski „Harfa” z Imielina.

W kazaniu o. Roman podkreślił historyczną, polityczną i duchową rolę św. Wojciecha dla kształtowania Polski i jednoczącej się wówczas Europy. Z pobytem świętego na ziemiach polskich przypisuje się dwa wydarzenia : powstanie klasztoru benedyktyńskiego w Łęczycy oraz kluczowy dla rodzącej się wspólnoty polskiej „hymn narodowy” Bogurodzica. Śmierć męczennika miała rozgłos międzynarodowy. Cesarz Otton III wzniósł na jego cześć liczne kościoły m.in. w Rzymie, Akwizgranie, a jego wizyta w 1000 roku na Zjeździe Gnieźnieńskim przyczyniła się do uznania kościelno – państwowej suwerenności Polski, wówczas miasto Gniezno podniesiono do roli metropolii kościelnej. Fakt ten przyczynił się do umacniania państwowości polskiej o znaczeniu europejskim za czasów Bolesława Chrobrego.

Św. Wojciech odegrał także ważną rolę w zaszczepianiu chrześcijaństwa na Węgrzech. Wysyłał na Węgry misjonarzy, a podczas pobytu na dworze króla św.Stefana podobno osobiście jego ochrzcił. Imieniem św. Wojciecha nazwana też została Bazylika w Ostrzyhomiu, w której także znajdują się relikwie świętego.

Jako Polacy na Węgrzech jesteśmy dumni, że w naszym Polskim Kościele możemy czcić naszego patrona. Relikwie św. Wojciecha będą znajdowaŁy się obok relikwii św. Jana Pawła II oraz św. Kingi.


bottom of page