top of page
Szukaj

Mały Książe


Po Mszy św. w Domu Polskim „Nasza grupa teatralna” wystawiła sztukę opracowaną przez s. Weronikę na podstawie książki „Mały Książe” autorstwa de Saint-Exupery Antoine. Jest to książka o przyjaźni przeznaczona dla dzieci, ale zawiera wielkie bogactwa treści, które dzisiaj są jeszcze bardziej aktualne niż 80 lat temu i dotyczą sposobu patrzenia na świat nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Według Małego Księcia „dorośli są bardzo dziwni” - nie potrafią się cieszyć światem, wciąż coś obliczają, albo okłamują sami siebie. Niektórzy pogrążają się nawet w nałogach, jak Pijak - mieszkaniec jednej z planet. Książkę zwykło się określać jako baśń filozoficzną: zawiera wiele sentencji na temat miłości, przyjaźni, wrażliwości, odpowiedzialności. Pisarz pokazał różnicę między sposobem odbierania świata przez dzieci i dorosłych. Ukazał niepowtarzalną dziecięcą wrażliwość, niewinność, czystość uczuć, umiejętność rozumienia rzeczy trudnych, która paradoksalnie zanika u dorosłych.


bottom of page