top of page
Szukaj

Obława Augustowska - zbrodnia stalinowska


Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy oraz Stowarzyszenie Polskich Katolików na Węgrzech pw. św. Wojciecha 28 kwietnia zorganizowało spotkanie autorskie Teresy Kaczorowskiej i prezentację jej książki „Obława Augustowska”. Książka ta przybliża prawie wcale nie znaną, a największą „w wyzwolonej Polsce” i zupełnie do dziś nie wyjaśnioną, zbrodnię radzieckiego i polskiego komunizmu, dokonanej na polskich patriotach w lipcu 1945 r. Rozmowę z autorką poprowadzili László Domonkos autor książki - Najdłuższa wojna – oraz Konrad Sutarski autor dokumentu historycznego „Mój Katyń”. Teresa Kaczorowska jest dr nauk humanistycznych, badaczem dziedzictwa kulturowego, dziennikarką, prozaikiem i poetką.


bottom of page