top of page
Szukaj

„Między naturą a rzeczywistością”


9 grudnia Polski Ośrodek Kulturalno - Oświatowy przedstawił w Domu Polskim wystawę malarstwa Gabrieli Łyko. Artystka tworzy w Zamościu od 40 lat. Sposób postrzegania świata i otaczającej artystkę rzeczywistości bliski jest polskiemu malarstwu realistycznemu. W pięknej serii obrazów obejrzeliśmy pejzaże polskie i portrety dzieci. Pejzaże, to bezkres pól, rozległe łany zbóż ogrzewane słońcem, polskie wsie, zapomniane „strachy na wróble” i pasące się kozy. Portrety, to uchwycenie czasu pomiędzy rolą matki a byciem malarką, to także wnikliwe obserwowanie procesu rozwoju i dorastania dzieci. Artystka pragnie uchwycić osobowość i nastrój portretowanej osoby.Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a oprawę muzyczną zapewnili studenci Akademii Muzycznej w Budapeszcie : Łukasz z Polski i Maria z Gruzji..


bottom of page