top of page
Szukaj

Wigilia Seniorów


Tradycyjnie Stowarzyszenie św. Wojciecha wraz z Polską Parafią, 19 grudnia zorganizowało polonijną Wigilię dla Seniorów, przy stole nakrytym białym obrusem i zapełnionym różnymi wspaniałymi smakołykami, gdzie wszyscy uczestnicy mogli zasiąść wygodnie przy stole. Spotkanie zainicjował ks. Krzysztof Grzelak modlitwą i poświęceniem opłatków. W tym roku zespół teatralny działający przy Domu Polskim a prowadzony przez siostrę Weronikę, przygotował spektakl sztuki Zofii Kossak Szczuckiej pt. „Gość oczekiwany”, po wystawieniu, którego aktorzy rozpoczęli dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Spektakl cieszył się dużym uznaniem i został powtórzony w Święto Trzech Króli, wzięli w nim udział Alina i Gyula Fullarowie, Alfred Wtulich, Elżbieta Csülög, Béla Pauer, Małgorzata Soboltyński, rodziny: Forreiterów, Kornelów, Alicja Malanowska i Łukasz Piasecki. Przy fortepianie zasiadała Teresa Csordąs. Wigilię przygotowywały s. Anna, Ewa Nagy, Teresa Danka, Jadzia Ferencsi i Róża Pakscha. Finansowo natomiast wspomógł Stowarzyszenie św. Wojciecha, konsul Marcin Sokołowski oraz Samorządy Polskie w X i XIV dzielnicy.

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy mogli zabrać sobie do domu piękne świąteczne stroiki, które przygotowała s. Anna.


bottom of page