top of page
Szukaj

Konferencja o kobietach


Z okazji Roku Kobiet Ogólnokrajowy Samorząd Polski oraz Stowarzyszenie św. Wojciecha zorganizowało w Domu Polskim 18 listopada konferencję pod tytułem: „Polskie kobiety na Węgrzech dawniej i dziś”. W imieniu organizatorów gości przywitał przewodniczący OSP – Zsolt Bátori. Obecna była również Rzecznik Narodowości Polskiej Ewa Słaba Ronayné.

Pierwsza część poświęcona była „Świętym kobietom Polski i Węgier”, o których mówiła Małgorzata Wałaszczyk. W tradycji zarówno Polski, jak i Węgier wpisane i zakorzenione są postacie świętych i wielkich kobiet, które odsyłają nas do nieprzemijających i fundamentalnych wartości ogólnoludzkich i ewangelicznych – wiary, nadzieji i miłości. Takimi były : święta Elżbieta Węgierska – patronka dzieł miłosierdzia, święta Jadwiga Andegaweńska – która już w wieku 10 lat została koronowana w Krakowie na króla Polski, brała udział w rządzeniu państwem i przyczyniła się również do chrystianizacji Litwy. Następnie święta Kinga – jedna z najbardziej znanych, obok świętej Jadwigi, Węgierek w Polsce, fundatorka klasztoru Klarysek w Starym Sączu, patronka kobalni soli w Wieliczce, święta Jadwiga Śląska – patronka pojednania Polaków, Niemców, Węgrów i Czechów, błogosławiona Jolenta – fundatorka wielu klasztorów i szpitali na Wielkopolsce, oraz święta Małgorzata Węgierska – od której imienia nosi nazwę wyspa Małgorzaty w Budapeszcie.

Następna część konferencji zatytułowana była: „Odwaga kobiet, ich szacunek dla życia i przebaczenie, które oddziaływuje na cały świat” i poświęcona była następującym kobietom: Stanisławie Leszczyńskiej – heroicznej położnej, która w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu przyjęła ponad 3 tysiące porodów, pomimo obowiązującego ją nakazu mordowania nowo narodzonych dzieci. Wykład o niej wygłosiła prof. Maria Ryś. Następnie dr Urszula Tataj-Puzyna przedstawiła – niedawno wyniesioną na ołtarze – błogosławioną Hannę Chrzanowską, która rozpoczęła tak zwane pielęgniarstwo społeczne w okresie międzywojennym, głównie ukierunkowane na najbiedniejszych. Po wojnie ściśle współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą. Natomiast Katarzyna Krawczuk przedstawiła niezwykłą matkę – Mariannę Popiełuszko – matkę męczennika za wiarę, błogosławionego ks. Jerzego, która potrafiła wybaczyć mordercom syna. Kobieta silnej wiary, charakteru, pełna szacunku dla prawdy i miłości do Ojczyzny. Te wartości przekazała synowi.

Ostatnią część konferencji stanowił wykład dr. Miklósa Mitrovitsa „Tysiąc więzi łączących – Camilla Mondral,Gracia Kerényi i łącząca je przyjaźń polsko – węgierska”. Te dwie niezwykłe kobiety, które były tłumaczkami języka polskiego i węgierskiego połączyła wojna i trudna socjalistyczna rzeczywistość.

Należy też dodać, że panie wykładowczynie należą do Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, które ma na celu łączyć osoby ze świata nauki oraz zaangażowane społecznie z praktyką służby drugiemu człowiekowi i Bogu.

Warto, abyśmy częściej czerpali wiedzę i brali przykład z tak fantastycznych osobowości, kobiet o których usłyszeliśmy na konferencji. Sponsorami konferencji byli: Węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Senat Rzeczpospolitej Polskiej.


bottom of page