top of page
Szukaj

Rozpoczęcie XXIV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej


7 października Stowarzyszenie św. Wojciecha inaugurując XXIV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej obchodziło uroczyście swój 25 Jubileusz powstania . Na tą szczególną chwilę zaproszono delegację zaprzyjaźnionego od lat Towarzystwa św. Wojciecha z Gniezna, któremu przewodniczył ks. kan. Tomasz Głuszak – jednocześnie delegat Prymasa Polski. W delegacji byli również: Kazimierz Turza, Mieczysław Łebedyński, Władysław Ciesielski i Bogumił Bielecki. Prymas Polski abp Wojciech Polak objął patronatem honorowym tegoroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej, partonat medialny natomiast przyjęła TVP Polonia. Podczas uroczystej mszy św. z udziałem chóru św. Kingi wręczono medaliony ks. Wincentego Danka. Otrzymali je : Towarzystwo św. Wojciecha z Gniezna – za długoletnią współpracę w szerzeniu chrześcijańskiej doktryny i kultu świętego patrona, dr Várodi Vilmos – prawnik, który przez wiele lat charytatywnie pomagał organizacji w staraniach o powrót Domu Polskiego w ręce Polaków, Rózsa László – diakon, który w bieżącym roku ofiarował znaczną sumę na remont wieży naszego kościoła, a jako czciciel św. Jana Pawła II sfinansował wiele jego pomników na Węgrzech. Wcześniej, w marcu tego roku nasza delegacja podczas wizyty w Gnieźnie wręczyła medalion ks. W. Danka także Prymasowi Polski. Prymas w liście przesłanym na okazję Jubileuszu napisał, że ten rok, to „…szczególny rok łaski od Pana…błogosławiony czas przypominania pamięci z minionych lat o wspólnie przeżytych wydarzeniach i spotkanych osobach, z których wielu odeszło już do wieczności…”. Modlitwą i pamięcią ogarnęliśmy naszych odeszłych działaczy stowarzyszenia, a na ich grobach złożyliśmy pamiątkowe kwiaty.

Na tą szczególną okazję Jubileuszu Papież Franciszek udzielił błogosławieństwa wszystkim członkom Stowarzyszenia św. Wojciecha.


bottom of page