top of page
Szukaj

Zakończenie XXIV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej


14 października uroczystą mszą św. w Kościele Polskim pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego TChr ks. Ryszarda Głowackiego zakończyliśmy XXIV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej. Wysłuchaliśmy koncertu ku czci św. Jana Pawła II w wykonaniu Angeliki Korszyńskiej Górny z okazji Dnia Papieskiego.

W Domu Polskim natomiast odbyła się bardzo ciekawa prezentacja albumu Łukasza Kobieli „August Hlond 1881-1948”. August Hlond – Prymas Polski – wielki opiekun polskiej emigracji. Niestrudzony organizator życia religijnego i narodowego, polskiego społeczeństwa, żyjącego w kraju i poza jego granicami. Założyciel Towarzystwa Chrystusowego, które do dzisiaj sprawuje opiekę nad polską emigracją w świecie. 17 sierpnia 1930 roku konsekrował nasz Kościół Polski w Budapeszcie, a w 1938 roku wygłosił uroczystą mowę na Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie. W tym roku obchodzimy 70 – tą rocznicę śmierci śmierci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.

XXIV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej zakończyły się.

Dziękujemy za pracę wszystkim członkom Zarządu, którzy pracowali przez ostatnie 25 – lat, wszystkim kapłanom i siostrom zakonnym z Kościoła Polskiego oraz tym, którzy wspomagali pracę stowarzyszenia: samorządom, organizacjom polonijnym, instytucjom państwowym, chórowi św.Kingi i Kleksikom.

Dziękujemy sponsorom XXIV DPKCH : Ministerstwu Zasobów Ludzkich na Węgrzech, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Senatowi RP, Ambasadzie Polskiej w Budapeszcie i Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Samorządowi Polskiemu w XI. dzielnicy Újbuda, a także Instytutowi Polskiemu za współorganizowanie niektórych programów. Podziękowania składamy też TVP Polonia oraz polonijnym mediom.


bottom of page