top of page
Szukaj

Uroczystość odznaczenia Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego


W dniu dzisiejszym Polonia węgierska miała możliwość uczestniczyć w podniosłej uroczystości wręczenia medalu Jánosa Esterházyego Arcybiskupowi krakowskiemu ks. Markowi Jędraszewskiemu. Uroczystość odbyła się w Parlamencie węgierskim. Hrabia Janosz Esterhazy, mającym korzenie polskie, jego matką była Polka, w nieludzkich czasach po II wojnie światowej był więziony i zamęczony w Czechosłowackim więzieniu w 1957 r. W czasie II wojny pomagał wszystkim; Słowakom, Żydom i Polakom, którzy zdążali na zachód przez Węgry. Swoją postawą promował wartości chrześcijańskie, demokratyczne i narodowe. Nagroda im. Jánosa Esterházyego przyznawana jest co roku od 1991 przez Stowarzyszenie [Franciszka II] Rakoczego i Radę Pamięci Jánosa Esterházyego w uznaniu zasług dla wspierania Węgrów na Słowacji oraz pielęgnowania duchowego dziedzictwa Jánosa Esterházyego, politycznego i duchowego przywódcy, męczennika komunizmu.

Podczas tej uroczystości drugim obok metropolity krakowskiego został uhonorowany pomysłodawca i realizator mauzoleum Esterházyego na terenie dzisiejszej Słowacji – Boldizsar Paulisz.

Po uroczystości w parlamencie Metropolita krakowski odprawił Mszę św. w Kościele Polskim w Budapeszcie, a następnie odwiedził Dom Polski.

GALERIA


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page