top of page
Szukaj

Sławik i Antall – Bohaterowie trzech narodów : polskiego, węgierskiego i żydowskiego


Polski Ośrodek Kulturalno –Oświatowy filia Óhegy 5 listopada zorganizował otwarcie wystawy o dwóch bohaterach II wojny światowej : Henryku Sławiku i Józefie Antallu seniorze. Na otwarcie wystawy przybyli członkowie rodziny Antall : Zsolt Jeszenszky, Alma i Tamás Gémes oraz Vilmos Görök. Ambasadę RP reprezentował konsul – Marcin Sokołowski. Wystawę otworzył Grzegorz Łubczyk były Ambasador RP na Węgrzech. W swoim artykule „Niczym dwa zrośnięte dęby…” napisał : „Relacje Henryka Sławika z Józsefem Antallem seniorem to jedna z najbardziej niezwykłych przyjaźni męskich z lat II wojny światowej. Swoją postawą i czynami zapisali jedną z najpiękniejszych kart w długich dziejach polsko-węgierskiego braterstwa. Obaj przez pięć lat opiekowali się dziesiątkami tysięcy uchodźców, uratowali kilka tysięcy Żydów i w końcu jeden za drugiego oddał życie. Obaj przyszli na świat w ostatniej dekadzie XIX stulecia. Ich drogi skrzyżowały się jesienią 1939 roku w jednym z obozów polskich uchodźców pod Miskolcem. Paradoksalnie, to język niemiecki, a więc język najeźdźcy, ułatwił nawiązanie kontaktu Henrykowi Sławikowi, uchodźcy, z Józsefem Antallem seniorem, dyrektorem IX. Wydziału w resorcie spraw wewnętrznych, który przygotowywał się do roli rządowego pełnomocnika ds. uchodźców wojennych. Ci dwaj świetni organizatorzy za patriotyczny, ale i naturalny obowiązek uznali oddanie wszystkich sił i umiejętności swoim ojczyznom i drugiemu człowiekowi w potrzebie. W dzisiejszych realiach pewnie brzmi to górnolotnie, ale oni takimi byli”.

Wyrażamy podziękowanie Instytutowi Polskiemu za udostępnienie wystawy.


bottom of page