top of page
Szukaj

Medale ks. Vincentego Danka oraz otwacie wystawy „Stulecie śmierci Brata Alberta”


Podczas Mszy św. inauguracyjnej 23 Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej wręczone zostały coroczne medale ks. Vincentego Danka. W roku bieżącym otrzymały je następujące osoby: Halina Csúcs Lászlóné – rzecznik do spraw polskich w Parlamencie Węgier, ks. dr Andrzej Józef Nowobilski – dyrektor Muzeum Archidjecezjalnego w Krakowie, Soltész Miklós – sekretarz stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich, oraz Grażyna Herendi – wieloletnia działaczka polonijna. Na mszy św. śpiewał nasz chór św. Kingi. W Domu Polskim odbyło się otwarcie wystawy o świętym Bracie Albercie. Z tej okazji gościnny wykład wygłosił ks. dr Józef Nowobilski. Adam Chmielowski – malarz, wywodzący się ze środowiska krakowskiego pozostawił po sobie kilkadziesiąt malarskich dzieł sztuki. Jego znany obraz „Ecce Homo” wywarł wielkie piętno w duszy i w sercu młodego artysty. Święty Brat Albert – ojciec ubogich. Dostrzegając nędzę i biedę w Krakowie postanowił porzucić sztalugi i pędzle. Stanął przed obliczem ludzi schorowanych, biednych i potrzebujących, którym pomagał do końca swojego życia. Jego dzieło, to Siostry Albertynki i Bracia Albertyni, którzy do dzisiaj prowadzą dzieło świętego.


bottom of page