Szukaj

Medale ks. Vincentego Danka oraz otwacie wystawy „Stulecie śmierci Brata Alberta”


Podczas Mszy św. inauguracyjnej 23 Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej wręczone zostały coroczne medale ks. Vincentego Danka. W roku bieżącym otrzymały je następujące osoby: Halina Csúcs Lászlóné – rzecznik do spraw polskich w Parlamencie Węgier, ks. dr Andrzej Józef Nowobilski – dyrektor Muzeum Archidjecezjalnego w Krakowie, Soltész Miklós – sekretarz stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich, oraz Grażyna Herendi – wieloletnia działaczka polonijna. Na mszy św. śpiewał nasz chór św. Kingi. W Domu Polskim odbyło się otwarcie wystawy o świętym Bracie Albercie. Z tej okazji gościnny wykład wygłosił ks. dr Józef Nowobilski. Adam Chmielowski – malarz, wywodzący się ze środowiska krakowskiego pozostawił po sobie kilkadziesiąt malarskich dzieł sztuki. Jego znany obraz „Ecce Homo” wywarł wielkie piętno w duszy i w sercu młodego artysty. Święty Brat Albert – ojciec ubogich. Dostrzegając nędzę i biedę w Krakowie postanowił porzucić sztalugi i pędzle. Stanął przed obliczem ludzi schorowanych, biednych i potrzebujących, którym pomagał do końca swojego życia. Jego dzieło, to Siostry Albertynki i Bracia Albertyni, którzy do dzisiaj prowadzą dzieło świętego.

Galeria


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie