top of page
Szukaj

23. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej rozpoczęte


7 października koncertem organowym „Kantata Maryjna” w wykonaniu Józefa Skrzeka rozpoczęliśmy coroczne Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej. Koncert odbył się w Bazylice św. Stefana z okazji 100 – lecia objawień maryjnych w Fatimie. Podczas otwarcia koncertu Ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek, w swoim wystąpieniu podkreślił ważność krzewienia kultury chrześcijańskiej zarówno na Węgrzech, jak i w Europie. Posłużył się słowami założycieli Unii Europejskiej, że „…Europa, albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale….”.

Józef Skrzek znany nam wszystkim wokalista i kompozytor, twórca zespołu SBB, od wielu lat komponuje również muzykę organową. Zagrał utwory do słów Romana Branstettera, Karola Wojtyły oraz żony Aliny Skrzek. Można powiedzieć, że była to wielka uczta duchowa. Mottem przewodnim tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej były słowa wypowiedziane przez kard. Augusta Hlonda: „Zwycięstwo, jeżeli przyjdzie – będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryji Panny”.

Patronat Honorowy nad Dniami Kultury przyjęli : Biskup Wiesław Lechowicz – Delegat KEP do spraw Duszpasterstwa i Emigracji, György Snell – biskup pomocniczy i proboszcz Bazyliki św. Stefana, Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu do spraw Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.


bottom of page