top of page
Szukaj

Walne zebranie i wybory w Stowarzyszeniu Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha


16 maja 2017 r. w Budapeszcie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie Stowarzyszenia św. Wojciecha na Węgrzech, oraz wybory komisji rewizyjnej. W wyborach uczestniczyło 35 osób. Walne zebranie wybrało zarząd 5 członków, który 29 maja jednogłośnie na funkcję prezesa wybrał Molnárné Sagun Zdzisławię, a w skład zarządu weszły panie: Molnárné – Cieślewicz Elżbieta, Nagy Ewa, Soboltyński Róbert Lászlóné Małgorzata, Takácsné – Kalińska Katarzyna. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia funkcję honorowego członka zarządu pełni aktualny proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech czyli obecnie ks. Krzysztof Grzelak SChr. W skład komisji rewizyjnej walne zebranie wybrało panie: Koziorowski Krystynę, Rege Béláné Władysławę i Pauer Bélané Barbarę.


bottom of page