top of page
Szukaj

Świętowaliśmy 3 Maja


3 maja w Święto Matki Bożej Królowej Polski w Kościele Polskim odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny.

Po mszy gościnny wykład na temat Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów wygłosił prof. Arkadiusz Adamczyk.

Dzień wcześniej 2 maja obchodziliśmy Święto Polskiej Flagi Narodowej oraz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju. Stowarzyszenie św. Wojciecha zaprosiło do świętowania w Domu Polskim. W imieniu Ambasady RP życzenia złożył attaché wojskowy płk. Jan Kurdziałek. Na uroczystość przybyli przedstawiciele samorządów polskich i organizacji polonijnych.

Uroczystość zorganizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Narodowości Polskiej X dzielnicy Budapesztu.


bottom of page