top of page
Szukaj

Żyć nie umierać czyli jak wierzyć i nie zdziadzieć


Pierwszy program kulturalny w Domu Polskim w Budapeszcie w nowym roku 2017 rozpoczęliśmy 15 stycznia prezentacją książki o. Józefa Puciłowskiego OP. Mieszka w Krakowie w zakonie dominikańskim i mimo siedemdziesięciu siedmiu lat jest młody duchem, zajmuje się studentami, ma z nimi bardzo dobry kontakt i uważa, że jest im potrzebny, ale również potrafi czerpać z ich doświadczenia.

Jako, że pierwsze lata życia spędził w rodzinie kalwińskiej, bliski jest mu ekumenizm i dużo czerpie z tradycji protestanckich. Szczególnie zachęca nas do korzystania z Biblii. Ubolewa, że „heretycy” lepiej znają Biblię. Pismo Święte powinno być zużyte, popodkreślane, bo to oznacza, że ciągle nam towarzyszy i ciągle z niego korzystamy.

Tytuł książki o. Józefa ma nas zachęcić, Babcie i Dziadków, do korzystania z życia, nie zamykania się, a wychodzenia do innych osób, szczególik młodych, czerpanie z ich doświadczenia. Wraz z przybywającymi latami, z nabytą wiedzą i doświadczeniem, z modlitwą wszystko to daje lepsze widzenie świata, siebie i otoczenia. Aby wiara ożywczo wpływała na życie musi podlegać rozwojowi. Jeszcze raz zachęca nas do czytania Biblii, bo to jest księga nadziei. Człowiekowi wiary łatwiej jest dostrzec, że jego droga życiowa miała sens, ma sens i będzie miała sens. Pan Bóg w nas działa i zachęca nas do podejmowania różnych decyzji nieraz trudnych, nie bójmy się tego, dzięki temu możemy dołączyć do grona ludzi zadowolonych z życia i mimo starzenia nie zdziadziejemy.


bottom of page