top of page
Szukaj

Wigilia dla Seniorów w Domu Polskim


Jak co roku Polska Parafia Personalna wraz ze Stowarzyszeniem św. Wojciecha zorganizowała tradycyjną Wigilię dla Seniorów w Domu Polskim. Po krótkiej scence związanej ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, którą przygotowała s. Anna, wysłuchaliśmy Ewangelię o Narodzeniu Pana Jezusa. Tym akcentem proboszcz ks. Krzysztof Grzelak SChr wprowadził nas w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, następnie podzieliliśmy się białym Opłatkiem i życzyliśmy sobie nawzajem wszelkiego dobra. Wszystkim naszym drogim Seniorom zarówno Proboszcz jak i prezes Stowarzyszenia św. Wojciecha, Monika Molnár, złożyli życzenia błogosławionych, radosnych, pełnych pokoju Świąt jak i szczęśliwego, pomyślnego Nowego Roku. Następnie przy suto zastawionym stole i przy tradycyjnych polskich potrawach spożyliśmy tradycyjną wieczerzę wigilijną. Wigilijne potrawy przygotowały: Ewa Nagy, siostra Ania, Jadzia Ferenczi, Teresa Danka, oraz Bogusia Merényi. Serdeczne podziękowanie kierujemy w stronę wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tego bliskiego każdemu sercu spotkania. Jak co roku podczas wieczerzy wigilijnej rozdano kalendarze wydane przez Stowarzyszenie św. Wojciecha. W tym roku kalendarz ukazuje w fotografiach przegląd wydarzeń, jakie miały miejsce w ubiegłym roku w życiu polonijnym na Węgrzech.

Na spotkanie wigilijne licznie przybyli polscy i węgierscy Seniorzy, obecny był również Konsul RP na Węgrzech, pan Marcin Sokołowski. Serdeczne dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego bliskiego każdemu sercu spotkania, a szczególnie Samorządom Narodowości Polskiej w Budapeszcie ( VIII ker., X ker., XIV ker., XVIII ker.) oraz Samorządowi w Gödöllö.


bottom of page