top of page
Szukaj

Wystawa „Polacy na Kőbányi” w Senacie


W Warszawie 3 listopada w Senacie została otwarta wystawa „Polacy na Kőbanyi”. Jest ona poświęcona Polakom, którzy w latach 20. i 30. XX w. przybyli na Węgry w poszukiwaniu pracy, a około 15 tyś. osiedliło się w X dz. Budapesztu-Kőbanya, gdzie stworzyli wspólnotę skupioną wokół Kościoła i Domu Polskiego, które to obiekty zostały wybudowane z inicjatywy ks. W. Danka. Wystawę, prezentowaną w ramach obchodów Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej, ustanowionego senacką uchwałą z 19 lutego 2016 r., przygotowały Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha i Polska Parafia Personalna w Budapeszcie, a stronę graficzną opracował polski grafik mieszkający na Węgrzech Krzysztof Ducki.

„Ta wystawa to kawałek ważnej historii. Przypomina, że Polacy zawsze dobrze czuli się na Węgrzech” – podkreślił marszałek Stanisław Karczewski, otwierając w Senacie wystawę. Zdaniem marszałka Polonia węgierska pracuje wzorowo, swoje obowiązki wobec niej wykonują wzorowo też węgierskie władze. I za to właśnie serdecznie podziękował obecnemu na otwarciu wystawy ambasadorowi Węgier w Polsce Ivanowi Gyurcsikowi.

O poczuciu wspólnoty i odpowiedzialności Polaków i Węgrów mówiła przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska. Jak podkreśliła, oba narody zawsze łączyło dążenie do wolności, niepodległości i solidarności, a także wierność Bogu i ojczyźnie.

Prezes Stowarzyszenia św. Wojciecha, Monika Molnarné Sagun zaznaczyła, że wystawa przypomina historię polskich rodzin, które znalazły swój dom w Budapeszcie. „Tym ludziom należy się pamięć, zwłaszcza w takim miejscu, jak Senat”. Jak dodała, jedna z wystawowych plansz przypomina historię rodziny Miernickich, którzy przyjechali z Myślenic i brali bardzo aktywny udział w tworzeniu życia polonijnego, a w czasie II wojny światowej, podobnie jak inni Polacy i Węgrzy, otworzyli drzwi swojego domu dla polskich uchodźców. Na otwarciu wystawy była przedstawicielka tej rodziny p. Krystyna Koziorowska.

Historię Polonii węgierskiej, budowy Kościoła jak i Domu Polskiego w skrócie przybliżył ks. Maciej Józefowicz, pierwszy proboszcz kościoła po zmianach ustrojowych w latach 1989-1990.

Wystawę po raz pierwszy zaprezentowano w lutym 2016 r. w budapeszteńskim Domu Polskim. Ekspozycja powstała dzięki pomocy finansowej ze środków polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i węgierskiego Narodowego Funduszu Współpracy.


bottom of page