top of page
Szukaj

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI WĘGIER – ROCZNICA REWOLUCJI


Jest to święto upamiętniające wybuch powstania węgierskiego 1956 roku. To właśnie 23 października tego roku miała miejsce manifestacja budapeszteńskich studentów wyrażająca poparcie dla polskich robotników w Poznaniu, do której pod pomnikiem Józefa Bema zaczęły dołączać się spontanicznie tłumy mieszkańców stolicy. Manifestacja przerodziła się w demonstrację o charakterze patriotycznym. Wydarzenia tego dnia rozpoczęły powstanie węgierskie 1956 roku, które trwało do 10 listopada.

Podczas Mszy św. 23 października w Kościele Polskim modliliśmy się zarówno za Węgrów jak i Polaków, którzy ponieśli śmierć w 1956 roku. Naród węgierski jest bardzo wdzięczny Polakom, którzy w trudnym okresie nieśli pomoc Węgrom, nie tylko duchową, ale również materialną, a jej wartość znacznie przekraczała wielkość pomocy płynącej z całego świata, łącznie z USA, razem wziętej. 26 czerwca 2016 r. przed Kościołem Polskim w Budapeszcie odbyło się odsłonięcie kopiejnika upamiętniającego 60. rocznicę wybuchu powstania w Poznaniu i na Węgrzech. Przed kopiejnikiem złożyli wieńce prezes Stowarzyszenia katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha - Monika Sagun, oraz przewodnicząca Samorządu Polskiego w X dz. Budapesztu - Wygocki Richardné i modliliśmy się w intencji pomordowanych i represjonowanych Węgrów i Polaków, dając tym samym świadectwo solidarności naszych Narodów.


bottom of page