top of page
Szukaj

Upamiętnienie Poznańskiego Czerwca '56 r. i otwarcie wystawy bp. Jana Szkodonia


26 czerwca 2016 r. przed Kościołem Polskim w Budapeszcie na Kőbanyi odbyło się odsłonięcie kopijnika upamiętniającego 60. rocznicę Poznańskiego Czerwca oraz Węgierskiej Rewolucji '56 roku. Autorem kopijnika jest Nagy Sándor, a inicjatorem tego upamiętnienia jest: Węgierski Związek '56 roku, Światowy Związek Bojowników o Wolność '56 roku oraz węgierski Samorząd na Köbanyi. Kopijnik (drewniany obelisk)to polska nazwa nagrobka słupowego po węgiersku Kopjafá, stawianej zwyczajowo na grobach węgierskich bojowników ku pamięci ich bohaterskich czynów, przyozdobiony rzeźbą. Jest to stary zwyczaj pochodzący z Kraju Seklerów (Siedmiogrodu). Na tablicy umieszczonej przy kopijniku widnieje dwujęzyczny napis: „ 1956-2016 - Na upamiętnienie 60. rocznicy wydarzeń Poznańskiego Czerwca '56”. Poświęcenia kopijnika dokonał przybyły z Polski ks. biskup Jan Szkodoń. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Zsigmond Karacs, a swoje poznańskie wspomnienia opowiedział Polonus - dr Konrad Sutarski zaś warty honorowe przy kopijniku zaciągnęli przedstawiciele węgierskich związków 1956 roku i Grupy Rekonstrukcyjnej Legionu Polskiego im. H. Wysockiego . W uroczystości uczestniczył Ambasador RP na Węgrzech Roman Kowalski, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Dariusz Bonisławski oraz przedstawiciele organizacji polonijnych i przedstawiciele samorządu X dzielnicy Budapesztu.

W uroczystości wziął również udział ks. Karol Kozłowski (były proboszcz Kościoła Polskiego w Budapeszcie), który jako przełożony przybył wraz z grupą nowicjuszy z poznańskiego seminarium Towarzystwa Chrystusowego. Na Mszy św, którą sprawował ks. bp. J. Szkodoń wraz z ks. proboszczem Krzysztofem Grzelakiem i ks. Karolem Kozłowskim, ks. Czesławem Bogdałem zastępcą dyrektora Instytutu Dialogu Międzynarodowego im Jana Pawąa II w Krakowiei ks. prałatem Frorianem Kosak, odbył się wernisaż malarski „Pejzaże”, ks. bp. Jana Szkodonia.

Ksiądz Biskup posiada swoją pasję, i realizuje się w sztuce poprzez malarstwo. Urzeka Go piękno przyrody, martwa natura, pejzaże. Jego działalność twórcza – aczkolwiek nie profesjonalna, lecz mająca swoją nadzwyczaj estetyczną formę – zbliża Go do codzienności i do ludzi, wśród których pracuje. Jest również poetą, jego poetyckie opowieści są inspirowane życiem – z jego dylematami i radościami oraz głębokimi przemyśleniami natury religijnej.


bottom of page