top of page
Szukaj

Niedziela Miłosierdzia Bożego


Dzień 3 kwietnia 2016 r., niedziela przewodnia, był bardzo uroczyście celebrowany zarówno w Kościele jak i w Domu Polskim w Budapeszcie. Od 2000 roku niedziela ta jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego, jest to święto ustanowione przez św. Jana Pawła II. Przed Mszą św. w Kościele Polskim odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego, modląc się za nasze rodziny i narody: polski i węgierski, a następnie Mszę św. sprawował proboszcz ks. Krzysztof Grzelak TChr wraz z ks. Ireneuszem Kopaczem. Ponieważ 2 kwietnia minęła 11. rocznica śmierci Jana Pawła II, więc na Mszy św. podzieliła się z nami wspomnieniami pani Danuta Rybicka jako naoczny świadek życia i świętości naszego Wielkiego Rodaka. Przedstawiła nam nieznaną dla wielu z nas działalność ks. K. Wojtyły w tych trudnych latach komunistycznych. Uczył on wtedy młodych nowego patrzenia na świat a nade wszystko na człowieka, rodzinę i współczesne problemy. Po Mszy św. w Domu Polskim odbył się wernisaż wystawy malarskiej pani Urszuli Rychlińskiej pt.: "Małżeństwo, Rodzina, Miłosierdzie". Wystawa ta jest drugą wystawą autorki z cyklu obrazów, które niosą przesłanie odwołujące się do nauczania Jana Pawła II, zawarte w „Familiaris Consorcio”, „Listu do rodzin”, oraz w „Encyklice Dives in Misericordia”. Obrazy są opatrzone krótkim tekstem Jana Pawła II dotyczącym małżeństwa i rodziny, niosą w sobie głęboką refleksję i przesłanie, tak bardzo zagrożonej we współczesnym świecie instytucji małżeństwa, a ładunek emocjonalny zawarty w jej pracach skierowany jest do każdego z nas borykających się z trudnym ale zarazem pięknym powołaniem jakim jest małżeństwo i rodzicielstwo. Spotkanie z obu Paniami zorganizowało Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha oraz Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy.


bottom of page