top of page
Szukaj

KAROL MALCZYK – Nieznany Syn Ziemi Kalwaryjskiej


„KAROL MALCZYK – Nieznany Syn Ziemi Kalwaryjskiej” -

to tytuł wystawy zorganizowanej przez Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy oraz Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha. Otwarcie wystawy odbyło się w Domu Polskim w Budapeszcie 6 marca 2016 r. Jest to kolejne, już czwarte miejsce, gdzie prezentowana jest twórczość pochodzącego z Barwałdu Średniego artysty malarza Karola Malczyka, absolwenta krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W spotkaniu wzięła udział delegacja z Kalwarii Zebrzydowskiej : ks. Wiesław Cygan, proboszcz parafii p.w. św. Józefa, Marta Hordziej, kurator wystawy, Łukasz Dziedzic reprezentujący Centrum Kultury, dziennikarz, autor graficznej prezentacji wystawy, Bernadeta Kalęba – Żołnierek, dyrektor szkoły w Barwałdzie Średnim, autorka folderu poświęconego artyście, Małgorzata Malciak i Andrzej Pawlus z grupy Współpracy Międzynarodowej przy Urzędzie Miasta. Pierwszą wielką pracą malarską Karola Malczyka jest wykonana jeszcze przed wojną polichromia w kościele p.w. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Niestety wybuch II wojny światowej, przerwał jego działalność artystyczną w Polsce. Jesienią 1939 r. wraz z uchodźcami polskimi, cywilami i wojskowymi, znalazł się na terenie Królestwa Węgier. Tutaj Karol wraz z żoną, Miladą, stworzyli polichromie w kościołach węgierskich w Mád, Kiskőrös, Kiskunhalas, Kiskunmajsa oraz w Budapeszcie w Kościele Polskim. W 1949 roku rodzina Malczyków z małym synem, Zdzisławem, emigrowała do Kanady a później do USA. Podjęcie decyzji o emigracji było wynikiem niekorzystnej sytuacji politycznej i realnej groźby aresztowania Malczyków za działalność konspiracyjną w czasie wojny. W Ameryce powstały kolejne jego prace przy dekoracji kościołów, oparte na doświadczeniu zdobytym na Węgrzech. Malarstwo Karola Malczyka w Kościele Polskim w Budapeszcie ma kontekst historyczny polsko-węgierski. Herby Polski i Węgier podtrzymywane są przez anioły i nawiązują do wielowiekowej tradycji przyjaźni tych dwóch narodów. Na liście sponsorów zaprezentowania tej wystawy w Domu Polskim jest Urząd Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz Samorząd Narodowości Polskiej w Gödölö. Wystawa w Budapeszcie nie jest ostatnią prezentacją życia i twórczości Karola Malczyka. Następnymi miejscami ekspozycji będą miasta na Węgrzech, gdzie znajdują się kościoły w których możemy podziwiać polichromie wykonane przez artystę aby i węgierscy mieszkańcy mogli zapoznać się z dorobkiem artystycznym polskiego malarza. Jak napisał Grzegorz Łubczyk w „Pamięci III ” „żaden z Polaków, zwłaszcza ludzi sztuki kultury, którzy po 17 września 1939 roku wśród dziesiątek tysięcy uchodźców znaleźli się w tym przyjaznym nam kraju, nie powiedział Węgrom DZIĘKUJĘ tak jak uczynił to artysta malarz Karol Malczyk i jego żona Milada.”

Jako, że 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet na zakończenie spotkania wszystkie osoby płci pięknej otrzymały symbolicznego kwiatka.


bottom of page