top of page
Szukaj

„Polacy na Kőbányi”


W Polskim Kościele w Budapeszcie 28 lutego 2016 r. Msza św. była odprawiana jako dziękczynienie i prośba o wieczną szczęśliwość dla tych, którzy tworzyli na Kőbányi zręby naszej wspólnoty parafialnej.

Po Mszy św., w Domu Polskim nastąpiła prezentacja wystawy „Polacy na Kőbányi”. Jest to szczególna wystawa, która sięga do naszych korzeni, obrazuje początki tworzenia się właśnie tej wspólnoty parafialnej, której częścią jesteśmy obecnie my kultywujący, już całkiem na innych zasadach, tradycje przodków, ale cel jest zawsze taki sam. Propagowanie kultury polskiej i umożliwienie uczestnictwa w nabożeństwach w języku ojczystym Polakom, którzy się tu osiedlili z różnych względów, jak i pokazanie naszej kultury braciom Węgrom.

Wystawa składa się z 5 paneli które obrazują 5 najważniejszych etapów rozwoju kolonii polskiej:

„Tak się zaczęło - Kościół Polski - Schronisko Polskie - Życie społeczne - Lata wojny”

Pomysłodawcą wystawy była Monika Z. Molnarné Sagun, prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha, a szatę graficzną opracował Krzysztof Ducki.

Wystawę otworzył Pan Roman Kowalski Ambasador RP w Budapeszcie.

Na wystawie został zaprezentowany również jeden z odnowionych sztandarów Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Format paneli wystawy jest bardzo interesujący, każde następne pokolenie może dodać swoją własną historię. Na jesieni planujemy dalszy ciąg wystawy, która będzie poświęcona harcerstwu polskiemu, jak również pokażemy jego odnowiony sztandar.

Wystawa powstała dzięki pomocy finansowej z funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz z węgierskiego Narodowego Funduszu Współpracy.


bottom of page