top of page
Szukaj

Zakończenie XXI Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej


27. 09.2015 – XXVI Niedziela Zwykła

Zakończenie XXI Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. prałat dr Grzegorz Piotr Bielaszek – Radca Nuncjatury Apostolskiej w Budapeszcie. W homilii nawiązał do motta XXI DPKCH, „Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa”. Tylko Chrystus wie co jest wewnątrz człowieka i ma klucz do naszego serca. On wie, że to co jest w nas, wszystkie nasze radości, smutki, problemy, rozterki są polem bitwy miedzy dobrem a złem. A naszym zadaniem jest zwyciężyć „starego człowieka” i troszczyć się o rozwój duchowy. Podczas Mszy św. grali artyści z Przemyskiego Towarzystwa Muzycznego, którzy po mszy dali nam krótki koncert.

Uwieńczeniem tych Dni był wykład wygłoszony w Domu Polskim prof. Bogdana Chazana pt. „Czy są potrzebni lekarze sumienia”.

Organizatorzy 21. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej chcieliby podziękować sponsorom

dzięki którym wszystkie te programy mogli zrealizować:

Ministerstwu Zasobów Ludzkich na Węgrzech

Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP

Ambasadzie RP w Budapeszcie

Ogólnokrajowemu Samorządowi Polskiemu na Węgrzech


bottom of page